Nordicom

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Nordicom er et senter for nordisk medieforskning ved Gøteborgs universitet. Senterets formål er å fremme, utvikle og formidle forskningsbasert kunnskap om medienes funksjon i Sverige og Norden og å styrke samarbeidet mellom nordiske medieforskere. Nordicom gjennomfører blant annet den svenske undersøkelsen Mediebarometeret og gir ut akademisk litteratur.

Nordicom drives med støtte fra Nordisk Ministerråd og det svenske kulturdepartementet.[[1]]

Litteraturen som Nordicom utgir består av akademiske monografier og antologier samt de internasjonale vitenskapelige tidsskriftene Nordicom Review og Nordic Journal of Media Studies.[[2]]

Organisasjonen arbeider også med fakta- og statistikksammenstillinger, temaanalyser samt nyhetsformidling og ekstern dekning av svensk og nordisk medieutvikling.[[3]]

Hvert annet år er Nordicom medarrangør av medieforskningskonferansen NordMedia sammen med de nasjonale forskningsforeningene innen medie- og kommunikasjonsvitenskap i Norden. I samarbeid med Universitetet i Bergen drifter Nordicom også NordMedia Network, som er en plattform for nordiske og nordisk-orienterte forskere innen medier og kommunikasjon.[3][[4]]

Nordicom er en del av det nordiske samarbeidet på det kulturpolitiske feltet. Organisasjonen ble dannet på 1970-tallet under navnet Nordisk dokumentasjonssenter for massekommunikasjonsforskning[[5]] og var frem til 2015 en institusjon under Nordisk Ministerråd. Siden 2016 har Nordicom i stedet vært en del av et strategisk partnerskap med Ministerrådet.[1]

Nordicom har også i oppdrag fra det svenske kulturdepartementet å kartlegge og analysere svensk medieutvikling, spesielt med tanke på medie- og økonomisk utvikling av mediemarkedet. I oppdraget inngår også å gjennomføre Mediebarometeret, en årlig befolkningsrepresentativ undersøkelse av den svenske befolkningens medievaner.[1][6]

Referanser[rediger | rediger kilde]


[1] ”Våra uppdrag | Nordicom” (på svensk). www.nordicom.gu.se. Besøkt 4. mars 2022.

[2] ”Våra vetenskapliga publikationer | Nordicom” (på svensk). www.nordicom.gu.se. Besøkt 4. mars 2022.

[3] "Om Nordicom | Nordicom" (på svensk). www.nordicom.gu.se. Besøkt 4. mars 2022.

[4] “About NordMedia | NordMedia Network” (på engelsk). www.nordmedianetwork.org. Besøkt 4. mars 2022.

[5] Nationalencyklopedin, NORDICOM (på svensk). http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nordicom. Besøkt 4. mars 2022.

[6] ”Om Mediebarometern | Nordicom” (på svensk). www.nordicom.gu.se. Besøkt 4. mars 2022.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]