Neve David

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search

Neve David er et arkeologisk funnsted med svært tidlig bosetting av moderne mennesker på vestsiden av Karmelfjellet utenfor Haifa i dagens Israel. Det var bosatt ca. 15000-13000 f.Kr., det vil si i øvre paleolitikum (epipaleolitikum) samtigi med Ohalo II.

I dag ligger stedet 1 km fra kysten, men den gang var avstanden 6-10 kilometer. Stedet vitner om stadig mer permanent bosetting i den Natufiske teknologiperioden i Israel, men det er ikke spor etter jordbruk.

Stedet hadde et bebodd areal på 1 000 m², nesten tre ganger større enn det som var vanlig den gangen. Det er funnet to graver.