Nettverkstopologi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Diagram over forskjellige nettverkstopologier.

Nettverkstopologi beskriver hvordan node i for eksempel et datanettverk er koblet sammen. Nettverkstopologi kan være fysisk eller logisk. Fysisk topologi omhandler den fysiske konstruksjonen i nettverket, slik som enhetene, plasseringen av disse, og kabelinstallasjonen. Logisk topologi henviser til hvordan data blir håndtert på nettverket fremfor hvordan nettverket fysisk ser ut.

Topologien av et nettverk beskriver formen eller strukturen til nettverket. Denne formen trenger ikke nødvendigvis å samsvare med det fysiske utseendet til nettverket. Selv om et antall datamaskiner står på en rekke betyr ikke dette nødvendigvis at nettverket som kobler dem sammen er et ringnettverk. To nettverk kan ha helt ulik sammensetning av noder, fysiske sammenkoblinger og avstander, men kan ha en identisk topologi.

Punkt til punkt[rediger | rediger kilde]

Et punkt til punkt nettverk er den enkleste topologien, og er en sammenhengende tilkobling mellom to noder. Det analoge telenettet er et svitsjet punkt-til-punkt nettverk, hvor en fysisk krets knyttes opp mellom endepunktene ved behov, og fjernes når det ikke lenger trenges.

Busstopologi[rediger | rediger kilde]

Busstopologi

Utdypende artikkel: Busstopologi

I en busstopologi er hver node koblet til en enkelt kabel. Et signal fra en node beveger seg i begge retninger langs kabelen til alle noder koblet til kabelen, frem til den finner målnoden.

Ringtopologi[rediger | rediger kilde]

Ringtopologi

Utdypende artikkel: Ringtopologi

I en ringtopologi er nettverket satt opp i en ring, hvor data sendes i en retning. Hver enhet videresender signalet til neste node i rekken. Alle enheter har en mottaker og en sender. Nettverket er avhengig av at ringen mellom kildenoden og målnoden ikke er brutt.

Stjernetopologi[rediger | rediger kilde]

Stjernetopologi

Utdypende artikkel: Stjernetopologi

Stjernetopologi er den mest brukte topologien i datanettverk. Hver node er koblet til en sentral, og all trafikk går igjennom sentralen. Feil ved en node vil ikke påvirke nettverket, men en feil i sentralen vil føre til at nettverket slutter å fungere.

Tretopologi[rediger | rediger kilde]

Tretopologi

Utdypende artikkel: Tretopologi

En tretopologi består av en sentral 'rotnode' som er koblet til en eller flere noder som er et nivå lavere i hierarkiet, med et punkt-til-punkt nettverk mellom hver av nodene i det lavere nivået og rotnoden. Nodene i det lavere nivået kan også være koblet til en eller flere andre noder. For å kunne kalles et trenettverk, må treet bestå av mer enn to nivåer (rotnoden og et nivå med tilkoblede noder), siden et nettverk med en sentral node og et antall undernoder vil fremstå som et stjernenettverk.

Masketopologi[rediger | rediger kilde]

Masketopologi

Utdypende artikkel: Masketopologi

I et maskenettverk er noen (eller alle) nodene koblet til mer enn en annen node via et punkt til punkt nettverk.

Se også[rediger | rediger kilde]