Neoplasi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Neoplasi eller neoplasme er ny, abnorm proliferasjon av vev (unndratt normal vekstregulering). Danner svulster. Kan være benigne eller maligne. Benigne svulster er velavgrenset og invaderer ikke omliggende vev. Maligne svulster er ikke velavgrenset, ødelegger omliggende vev og kan infiltrere og metastasere.