Hopp til innhold

Nefropati

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Nefropati er en fellesbetegnelse på alle nyresykdommer. Disse sykdommene presenterer seg på ulike vis. Pasienten kan være uten symptomer, men blodprøver eller blodtrykksforhøyelse sammen med eventuell patologi i urinprøven peker i retning av underliggende nyresykdom. Pasienten kan ha symptomer som indikerer at det må foreligge en nyresykdom, som f.eks. flankesmerter, smerter ved vannlating, endring i urinvolum eller farge på urinen, væskeansamling (ødem) eller uremiske symptomer som blekhet, generell slapphet, dårlig ånde, kløe, kvalme og brekninger. Videre kan pasienten ha en systemsykdom som er kjent for å involvere nyrene.

Fordi nyrene har en vital betydning for menneskeorganismens funksjoner, vil nyresykdommer få store konsekvenser, enten det dreier seg om medfødte misdannelser, infeksjoner eller svulster. Se også cystenyre, glomerulonefritt, hesteskonyre, hydronefrose, hypernefrom, nefroblastom, nyreabscess, nyreanomalier, nyrearteriestenose, nyrebekkenkreft, nyregrus, nyreinfarkt, nyrestein, pyelonefritt, senkningsabscess, uremi. urografi.