Naturkraft

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Naturkraft er et aksjeselskap eiet 50% av Equinor ASA og 50% av Statkraft SF. Selskapet ble opprettet i 1994, og driver i dag et gasskraftverk på Kårstø i Rogaland. Selskapet ble stiftet av Norsk Hydro AS, Statoil ASA og Statkraft SF for å etablere Norges første gasskraftverk.

Selskapets første administrerende direktør var Auke Lont, som kom fra Statoil (i dag administrerende direktør i Statnett SF). Under Lonts ledelse ble selskapet bygget opp til en organisasjon bestående av 35-40 ansatte. Selskapet fikk i 1996 konsesjon etter energiloven til å bygge to gasskraftverk med en installert effekt på 350 MW hver; ett på Kårstø og ett på Kollsnes.

Da Statens forurensningstilsyn (SFT) ga selskapet utslippstillatelser for disse to kraftverkene, ble det imidlertid ikke gitt tillatelse til å slippe ut mer enn 10% av det forventede CO2-utslipp. Da teknologi for rensing av CO2-utslipp fra gasskraftverk ikke var – og ennå ikke er – tilgjengelig, innebar dette kravet at selskapet ikke kunne utnytte de to konsesjonene. Såvel konsesjonene som utslippstillatelsene ble påklaget til henholdsvis Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet av miljøvernorganisasjonene, med Bellona og Natur og Ungdom i spissen. Selskapet på sin side klaget SFTs vedtak inn for Miljøverndepartementet. Ingen av klagene førte imidlertid frem; NVEs vedtak om tildeling av konsesjoner for bygging og drift av de to gasskraftverkene ble stadfestet av Olje- og energidepartementet, og SFTs vedtak ble med mindre endringer stadfestet av Miljøverndepartementet.