Nativisme

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Nativisme, et begrep med hjemstavn særlig i engelsk politisk språk (nativism), betegner politiske bevegelser og holdninger som kjennetegnes av en særlig skarp avvisning og bekjempelse av nyinnvandring. Begrepet har historisk betegnes strømninger i USA, men også i Canada, Australia og New Zealand.

Hoveddistinksjonen går mellom personer som er født i, og/eller anses som kulturelt tilhørende, i et land, og nykommere eller deres etterfølgere særlig dersom de også oppfattes som fremmedkulturelle.

I USA manifesterte nativismen seg særlig i Know Nothing-bevegelsen.

Siden 1940-årene har begrepet også slått rot innen noen samfunnsvitenskaper for å betegne autochtones (f.eks. innfødtes) avvisningskamp mot tilstrømning fra fremmedfolk. Begrepet benyttes slik både innen etnologien, kulturantropologien og religionssosiologien.