Nasjonalt råd for fødselsomsorg

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Nasjonalt råd for fødselsomsorg ble vedtatt opprettet av Stortinget i 2001 og oppnevnt av Helsedepartementet i 2002. Det skulle bistå helsedepartementet i omstillingsprosesser i fødselsomsorgen som ble vedtatt av Stortinget. Alle medlemmene av rådet valgte 2. november 2007 å trekke seg i protest mot Helse- og omsorgsdepartementet. Medlemmene av rådet mente departementet ikke hørte på fagfolk i arbeidet med en nasjonal strategi for fødselsomsorgen. Rådets leder til 2007 var professor Pål Øian.

I april 2008 ble et nytt råd oppnevnt av Helse- og omsorgsministeren. Rådet har 12 medlemmer, deriblant representanter for brukere og innvandrere. Medlemmene er:

 • Professor Tore Henriksen, Rikshospitalet – Radiumhospitalet HF (leder)
 • Gynekolog Christian Bjelke, Helse Nordmøre og Romsdal HF
 • Allmennlege Hilde Beate Gudim, Skui legekontor
 • Barnelege Dag Moster, Helse Bergen HF
 • Ingeborg Altern Vedal, Liv laga, Oslo
 • Hanne Julie Nygård Berg, Ung Sanitet, Brønnøysund
 • Alka Kaur Chawla, Oslo
 • Jordmor Ellen Blix, Helse Finnmark HF
 • Jordmor Lena Henriksen, Ullevål universitetssykehus HF
 • Rådmann Erik Hillesund, Mandal kommune
 • Jordmor Sigrid Torblå, St. Olavs hospital HF
 • Helsesøster Astrid Grydeland Ersvik, Kristiansund
 • Medisinsk direktør Daniel Haga, Helse Midt-Norge RHF

Pressemelding