NOx-fondet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Næringslivets NOx-fond, også kalt NOx-fondet[1], arbeider med å redusere utslipp i næringssektoren for å oppfylle Norges forpliktelser i Gøteborgprotokollen. NOx-fondet ble stiftet i 2008. En ny NOx-avtale ble signert sammen med Klima- og miljøverndepartementet for perioden 2018-2025. Avtalen trådte i kraft 1. januar 2018 med en varighet til 31.desember 2025 og ble godkjent av EFTAs Overvåkingsorgan (ESA) 22. februar 2018.

Næringens oppgave er å redusere utslippene i henhold til toårige utslippstak:

  1. 2018 og 2019 skal utslippene ikke overstige 202 510 tonn NOx
  2. 2020 og 2021 skal utslippene ikke overstige 192 510 tonn NOx
  3. 2022 og 2023 skal utslippene ikke overstige182 510 tonn NOx
  4. 2024 og 2025 skal ikke utslippene overstig 172 510 tonn NOx [1].

Den statlige NOx-avgiften var i 2018 på 21,94 kroner per kilo NOx som slippes ut. Næringen kan velge å betale til staten eller en redusert avgift til NOx-fondet som for 2018 er på 6 kr per kg NOx for utslipp fra sjøfart, fiske, landbasert industri, luftfart og jernbane og 12 kr per kg NOx for utslipp fra produksjon av olje og gas. Næringen har en mulighet til å søke NOx-fondet om midler til å implementere teknologi som reduserer deres NOx-utslipp. Støtten er maks 80 % av investeringskostnaden. Eksempler på teknologier som NOx-fondet støtter er blant annet flytende naturgass som energikilde, Selective catalytic reduction (SCR) som renser motoren for NOx, batteri, hybridløsninger, Eksos-resirkulering (EGR), motorer som forbrenner hydrogen, landstrøm til skip.

NOx-fondet har gjennom perioden 2008-2018 redusert over 37 000 tonn NOx og gitt tilsagn om støtte til over 1000 prosjekter til en verdi av ca. 5,5 milliarder kroner[2].


Miljøavtalen 2008-2010

Avtalen trådte i kraft 1. januar 2008 med en varighet til 31.desember 2010. Næringens oppgave var å redusere utslippene med 18 000 tonn NOx i denne perioden som ble oppfylt. Den statlige NOx-avgiften var i 2008 på 15 kroner per kilo NOx som slippes ut. Ved utløpet av 1. kvartal 2009 hadde over 500 virksomheter sluttet seg til miljøavtalen. Dette var om lag 85 % av antall registrerte avgiftspliktige, og disse representerer cirka 93 % av det avgiftpliktige utslippet[3].


Miljøavtalen 2011-2017

Avtalen trådte i kraft 1. januar 2011 med en varighet til 31.desember 2017. Næringen oppfylte kravene med å redusere utslippene totalt med 16 000 tonn NOx i denne perioden. Ved utløpet av 1. kvartal 2017 hadde 950 virksomheter sluttet seg til miljøavtalen[4].

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Miljøavtalen om reduksjon av NOx-utslipp for perioden 2018-2025 Justering av miljøforpliktelsene iht. avtalens pkt. 2.3
  2. ^ NOx-fondets database 2018
  3. ^ Årsrapport NOx-fondet 2008, Rapport om oppfyllelse av utslippsforpliktelsen i 2008
  4. ^ Årsrapport NOx-fondet 2017. Rapport om oppfyllelse av reduskjonsforpliktelsen for 2017 i henhold til Miljøavtalen om NOx 2011-2017