Hopp til innhold

Nøytroninnfanging

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Nøytroninnfanging er en kjernereaksjon hvor en atomkjerne kolliderer med et nøytron og disse smelter sammen til en tyngre atomkjerne. Nøytroner har ingen elektrisk ladning og kan derfor lettere trenge inn i en atomkjerne enn positivt ladde partikler, ettersom de sistnevnte støtes bort av elektrostatiske krefter.

Når en atomkjerne absorberer et nøytron, blir den ofte ustabil og henfaller. Ved henfall kan flere nøytroner sendes ut, og disse kalles i kjernereaktorsammenheng for fordrøyde nøytroner.

Ved nøytroninnfanging kan det dannes atomer med større atommasse enn 56. Slike dannes ikke ved fusjon.