Nærmeste pårørende

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Nærmeste pårørende er den som har de nærmeste relasjonene til den personen det gjelder. I Pasient- og brukerrettighetsloven (§ 1-3 bokstav b) er rekkefølgen til de nærmeste pårørende definert[1]. Rekkefølgen er: Ektefelle eller den pasienten lever sammen med i samboer/partnerskap, myndige barn, foreldre eller andre med foreldreansvaret, myndige søsken, besteforeldre, andre familiemedlemmer som står pasienten nær, verge eller hjelpeverge. Personen det gjelder, skal så langt det er mulig selv bestemme hvem som er nærmest.

Begrepet nærmeste pårørende brukes særlig om en relasjon barn, pasienter, klienter, ansatte i risikable yrker, beboere i institusjoner, innsatte i fengsler m.v. har eller hadde til vedkommende pårørende.

Referanser[rediger | rediger kilde]