Hjelpeverge

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Hjelpeverge er et begrep fra den tidligere vergemålsordningen, opphevet fra 1. juli 2013. Hjelpevergen var etter denne ordningen en person som er oppnevnt av overformynderiet til å bistå og forvalte verdiene for en myndig person som på grunn av senil demens, utviklingshemning, sinnssykdom eller legemlig funksjonshemming ikke kan ivareta egne interesser[1]. Oppnevnelse av hjelpeverge innebærer ikke at vedkommende som får hjelpeverge er umyndiggjort[2]. Virksomheten er dels regulert av lov og dels av departementale forskrifter. I den nye vergemålsordningen er skillet mellom verge og hjelpeverge opphevet: alle verger er nå bare verger[3].

Hjelpeverger skulle primært forvalte den vergetrengendes økonomi, og dernest være rettslig stedfortreder. Den vergetrengende kunne selv søke om hjelpeverge, og som utgangspunkt skulle vedkommende også samtykke i at det skulle oppnevnes hjelpeverge[4]. Dersom personen ikke var i stand til å forstå betydningen av samtykket, kunne søknaden skrives av tilsynslegen.

Ved utnevnelse av hjelpeverge ble det samtidig nærmere bestemt hva slags formelle saker hjelpevergen kunne ta avgjørelser i[5]. Hjelpevergen var forpliktet til å skrive årsregnskap og rapport til overformynderiet[6].

Noen advokater har slike verv, men vanligere er det med en pårørende eller annen slektning.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Vergemålsloven 1927 § 90a
  2. ^ Ot.prp.nr. 45 (1989-1990) s. 7
  3. ^ Bl.a. vergemålsloven 2010 § 101 nr. 2
  4. ^ Vergemålsloven 1927 § 90a
  5. ^ Vergemålsloven 1927 § 90b
  6. ^ Vergemålsloven 1927 § 77, gjort gjeldende for hjelpeverger via § 90c

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]