Hopp til innhold

Næringsbygg

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Næringsbygg defineres som bygning der det drives næringsvirksomhet, både offentlig og privat. Det vil si at bygninger der offentlige virksomheter driver virksomhet som for eksempel skole, barnehage, sykehus og sykehjem, også omfattes av begrepet næringsbygg.

Næringsbygg kan inneholde mindre kontorlokaler, butikker, service- og håndverksvirksomheter samt produksjon, håndverksmessig eller industrielt.

Private boliger defineres ikke som næringsbygg. I bygninger der det både er boliger og næringsvirksomhet, er det hovedaktiviteten som avgrenser om bygningen defineres som næringsbygg eller bolig. Dersom næringsvirksomheten tar opp over halvparten av arealet i en bygning, defineres bygningen som næringsbygg.[av hvem?]