Multippel korrespondanseanalyse

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search

Multippel korrespondanseanalyse er en multivariat generalisering av enkel korrespondanseanalyse. MCA, som metoden gjerne forkortes, åpner for analyser av en stor mengde variabler. Dette oppnår den gjennom å gjøre korrespondanseanalysen på enten en Burt-tabell eller en indikatormatrise, istedenfor en vanlig krysstabell. De ulike variantene har litt ulike matematiske og geometriske egenskaper, men i hovedsak tolkes resultatene på samme måte som i enkel korrespondanseanalyse.

Multippel korrespondanseanalyse av indikatormatriser har to typer punktskyer som hovedresultat: kategoriskyen og individskyen. Den førstnevnte viser distanse og nærhet mellom de ulike kategoriene i datasettet, slik at de underliggende strukturene lett kan tolkes. Individskyen viser distanse og nærhet mellom individene i datasettet. Slik kan individskyen benyttes til å studere fordelingen av egenskaper som ikke deltar i selve konstruksjonen av rommet, såkalte supplementærvariabler.

MCA av indikatormatriser ble popularisert gjennom arbeidene til Pierre Bourdieu. I analysene i Homo Academicus og The State Nobility presenterte han korrespondanseanalyser av henholdsvis franske professorer og næringslivsledere. I begge disse analysene kunne en vise fram individskyer med navnene på personene i datasettet, noe som kan være særdeles nyttig i analysene av små elitepopulasjoner.