Multippel korrespondanseanalyse

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Multippel korrespondanseanalyse er en multivariat generalisering av enkel korrespondanseanalyse. MCA, som metoden gjerne forkortes, åpner for analyser av en stor mengde variabler. Dette oppnår den gjennom å gjøre korrespondanseanalysen på enten en Burt-tabell eller en indikatormatrise, istedenfor en vanlig krysstabell. De ulike variantene har litt ulike matematiske og geometriske egenskaper, men i hovedsak tolkes resultatene på samme måte som i enkel korrespondanseanalyse.

Multippel korrespondanseanalyse av indikatormatriser har to typer punktskyer som hovedresultat: kategoriskyen og individskyen. Den førstnevnte viser distanse og nærhet mellom de ulike kategoriene i datasettet, slik at de underliggende strukturene lett kan tolkes. Individskyen viser distanse og nærhet mellom individene i datasettet. Slik kan individskyen benyttes til å studere fordelingen av egenskaper som ikke deltar i selve konstruksjonen av rommet, såkalte supplementærvariabler.

MCA av indikatormatriser ble popularisert gjennom arbeidene til Pierre Bourdieu. I analysene i Homo Academicus og The State Nobility presenterte han korrespondanseanalyser av henholdsvis franske professorer og næringslivsledere. I begge disse analysene kunne en vise fram individskyer med navnene på personene i datasettet, noe som kan være særdeles nyttig i analysene av små elitepopulasjoner.