Korrespondanseanalyse

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Korrespondanseanalyse er en multivariat statistisk teknikk for å analysere forholdet mellom variablene i en krysstabell. Metoden består i å regne ut kji-kvadrerte avstander mellom kolonne- og radprofilene, slik at kategoriene kan representeres som punkter i et plan eller et rom. Aksene eller dimensjonene i planet eller rommet representerer da hovedkontraster eller -opposisjoner mellom kategoriene. Kolonnekategorier som ligger nære hverandre i rommet har da lignende radprofiler, altså lignende sammensetning av radkategorier – og radkategorier som ligger nære hverandre har lignende kolonneprofiler. Slik åpner metoden for en intuitiv, induktiv og visuell analyse av store krysstabeller.

Aksene eller dimensjonene i planet/rommet kan tenkes som underliggende strukturer, analogt med hvordan faktorer tolkes i klassisk faktoranalyse.

I empirisk samfunnsforskning er korrespondanseanalyse forbundet med, og popularisert av, Pierre Bourdieus arbeider, særlig Distinksjonen. I Bourdieus arbeider ble etterhvert multippel korrespondanseanalyse (MCA) tatt i bruk. Denne metoden muliggjør undersøkelser av langt større antall variabler.[1]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Hjellbrekke, Johs (1999) Innføring i korrespondanseanalyse. Bergen: Fagbokforlaget