Multimillionær

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Multimillionær er et brettspill som ble utgitt av det norske forlaget Damm i 1988. Det ble trukket fra markedet på grunn av rettighetsproblematikk i 1990, men ble relansert i 2017.

Spillet ligner mye på tilsvarende brettspill som Millionær og Monopol, men har en del ekstra som gjør at det blir mer strategitenking framfor flaks: Aksjetildeling i starten av spillet, og muligheten til å selge dem, samt skaffe seg nye. Selv om spilleren ikke eier alle husene og hotellene kan spilleren likevel få like mye utbytte som den faktiske eier, fordi spilleren sitter på aksjemajoriteten. Ola Nordmann går rundt på gatene, og tjener penger for alle. Kommer han på en gate som ingen eier, går den straks ut på auksjon. Det finnes også gater som auksjoneres bort uansett hvem som kommer på den. Disse gatene er også klar for hus/hotell bygging med det samme. Gjeldsbrev kan man også ta opp. Men maks tre stykker. Her må spilleren betale renter hver gang det er spillerens tur. På Casino kan spilleren satse penger, og få betalt tilbake 10 ganger så mye om spilleren slår en sekser.

Spillet passet for 2 til 6 deltakere, fra 10 år og oppover.

Multimillionær ble utviklet i årene 1984-87 av Vidar Mikalsen, Jan Ivar Sørby og Kai Stokkeland.[trenger referanse]

Spillregler (utdrag)[rediger | rediger kilde]

Spillet inneholder[rediger | rediger kilde]

Spilleplan, 6 bilbrikker, Ola Nordmann-brikke, 2 terninger, 40 hus, 16 hoteller, slott, 10 børsmarkører, 36 sjansekort, 29 skjøtekort, 100 aksjer, 31 gjeldsbrev og pengesedler.

Spillets hensikt[rediger | rediger kilde]

Hensikten med spillet er først å bli multimillionær ved å kjøpe eiendommer (i spillet brukes betegnelsen tomter/tomteserier) og rederier, kreve leie av motspillere og kjøpe og selge aksjer.

For spillere som kjenner spillet Millionær, er det viktig å merke seg at man i Multimillionær ikke får utlevert kr. 20 000,- ved passering av start. Som erstatning for denne regelen, betaler Ola Nordmannbrikken leie til spillerne med bankens penger.

 • Banken: eier alle øvrige verdier ved spillets start. En av spillerne velges til å styre banken.
 • Flytting: spilleren for tur kaster begge terningene og flytter Ola Nordmannbrikken ifølge kastet. Deretter kaster spilleren terningene på nytt og flytter bilbrikken ifølge kastet.
 • Tomter: lander bilbrikken på en tomt som ingen eier, kan spilleren kjøpe tomten av banken til den pris som står på feltet. Spilleren får utlevert skjøtekortet og legger det med forsiden opp foran seg på bordet.
 • Leie: når motspillere eller Ola Nordmann lander på en spillers tomt, kan spilleren kreve leie etter den takst som står på skjøtekortet.
 • Hus: når en spiller eier alle tomtene i en serie/farge, kan han bygge hus på eiendommene. Husene kjøpes av banken når det er spillerens tur og for den pris som står på skjøtekortet.
 • Hotell/slott: når man har fire hus på hver tomt i en serie/farge, kan man bygge hotell. De fire husene på tomten leveres da tilbake til banken. På hver tomt kan det bare stå ett hotell.
 • Rederier: rederiene kan kjøpes og kreves leie for på samme måte som tomtene. Rederiene kan ikke bebygges.
 • Aksjer: hver tomteserie har ti aksjer og en søyle på aksjekurstavlen. Børsmarkørene på tavlen viser aksjekursen og flyttes opp og ned.
 • Handel med aksjer: spilleren for tur kan foreta både kjøp og salg av aksjer med banken. Prisen pr. aksje følger aksjekursen.
 • Børsen: havner en spillers bilbrikke på Børsen, har spilleren rett til å kjøpe inntil to aksjer av en motspiller. Aksjene må kjøpes til dobbel aksjekurs.
 • Innbyrdes handel: innbyrdes handel mellom spillerne med tomter, rederier og aksjer er tillatt.
 • Aksjeeiernes rettigheter: eier en spiller 8-10 aksjer i en tomteserie, har han rett til 50% av leieinntektene. Eier spilleren 10 aksjer er han i fillegg fritatt for å betale leie.
 • Prøv lykken: lander en spillers bilbrikke på feltet «Prøv Lykken», trekker han det øverste sjansekortet og følger anvisningen.
 • Casino: lander en spillers bilbrikke på feltet «Casino», kan han satse penger på at han vil kaste 6 med en av terningene.
 • Ferieparadiset: erstatter feltet «Fengsel» i spillet Millionær. Havner en spillers bilbrikke i Ferieparadiset, kan spilleren velge å stå over en eller flere omganger. Første omgang er gratis, andre koster kr. 10 000,-, tredje kr. 20 000,-, og videre.
 • Trafikkfyr: lander en spillers bilbrikke på feltet «Trafikkfyr» er spilleren i neste omgang fritatt for å betale leie.
 • Skatt: lander en spillers bilbrikke på feltet «Betal skatt», skal spilleren betale skatt av sine kontanter med den prosentsats som er oppgitt. Pengene betales til banken. Ola Nordmann-brikken betaler ikke skatt.
 • Ekstrakast: hver gang en spiller kaster to like med terningene, får han ekstrakast.
 • Lån: alle ubebygde tomter kan pantsettes. Spilleren vender baksiden av kortet opp og lar det ligge foran seg. Hever spilleren pantsettelsen, skal han betale 10% rente i tillegg til pantsettelsesbeløpet. Det kan ikke kreves leie av pantsatt tomt.
 • Forsikring: hus, hoteller og slott kan bare brannforsikres ved at man trekker et «Prøv lykken»-kort for dette.
 • Konkurs: når en spiller ikke kan betale sin gjeld, skal han selge eventuelle hus, hoteller og slott til banken for halv pris og så auksjonere bort eventuelle tomter. Pantsatte tomter selges i pantsatt tilstand. Spilleren er nå konkurs og ute av spillet.

Hvordan vinne spillet[rediger | rediger kilde]

Spillet avsluttes enten:

 1. når alle, unntatt én spiller, er gått konkurs.
 2. når én spiller blir multimillionær, dvs. når alle hans verdier (kontanter, skjøtekort, aksjer, hus og slott) tilsvarer minst to millioner kroner.
 3. etter avtalt spilletid. Vinneren er den som har flest verdier.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]