Moratorium

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Moratorium er en utsettelse for betaling av gjeld. Vanligvis brukes betegnelsen når et land av ulike grunner ikke betaler sin utenlandsgjeld. Et moratorium vedtas ofte på selvstendig grunnlag av et lands regjering, men det kan også forhandles frem sammen med landets kreditorer. Man bruker ofte moratorium når et land gjennomgår en periode med politiske og/eller økonomiske vanskeligheter.

Innenfor politikk brukes betegnelsen når det er snakk om å utsette et vedtak.