Monoplan

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Fokker Eindecker, en av de første enkeltdekkerne

Et monoplan eller enkeltdekker er et fly med ett par vinger. Alternative flykonstruksjoner er biplan (med to par vinger) og triplan (med tre par vinger). Fly med et enkelt vingepar fantes helt fra flygningens barndom, men ble først vanlig på 1930-tallet. I begynnelsen ble vingene bygget som en sammenhengende konstruksjon som gikk tvers gjennom flykroppen, slik som hos Hawker Hurricane.

I løpet av andre verdenskrig kom monocoque-konstruksjon for fly på alvor, hvor flykroppen var bygget uten indre avstivere og vingene uten midtseksjon. Ved utgangen av krigen var fly med flere vingepar nesten fullstendig faset ut. Moderne fly bygges nesten utelukkende som enkeldekkere, med unntak av enkelte spesialfly for luftakrobatikk.