Modul:Yesno

Denne siden er semibeskyttet sentral modul.
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Moduldokumentasjon


Denne modulen tilbyr et konsekvent grensesnitt for å behandle boolske inndata, inkludert boolske tekststrengrepresentasjoner. Mens Lua bruker true og false som boolske verdier kan maler i wikikode bare representere boolske verdier i form av tekststrenger som "ja", "nei" etc. Denne modulen prosesserer slike strenger og konverterer dem til boolske verdier som kan brukes av Lua. Den returnerer også verdien nil som nil slik at man kan skille mellom nil og false. Modulen aksepterer også andre Lua-strukturer som inndata, f.eks. bool, tall, tabeller og funksjoner. Det er mulig å spesifisere en defaultverdi som skal returneres dersom modulen får inndata som den ikke gjenkjenner som en boolsk verdi eller nil.

Syntaks

yesno(value, default)

value er verdien som skal bli testet. Varianter av boolske verdier evalueres til enten true eller false, mens nil alltid evalueres til nil. Andre verdier evalueres til default.

Bruk

Først må du laste modulen. Den kan bare lastes fra andre Lua-moduler, ikke fra vanlige wikisider. Fra vanlige wikisider kan du bruke malen {{yesno}}.

local yesno = require('Module:Yesno')

Noen inndataverdier returnerer alltid true, mens andre alltid returnerer false. nil returnerer alltid nil.

-- Disse skal alltid returnere true:
yesno('ja')
yesno('j')
yesno('yes')
yesno('y')
yesno('true')
yesno('1')
yesno(1)
yesno(true)

-- Disse skal alltid returnere false:
yesno('nei')
yesno('no')
yesno('n')
yesno('false')
yesno('0')
yesno(0)
yesno(false)

-- En nil-verdi returnerer alltid nil:
yesno(nil)

Tekstverdier konverteres til små bokstaver før de blir sammenliknet:

-- Disse skal alltid returnere true:
yesno('JA')
yesno('Yes')
yesno('YES')
yesno('yEs')
yesno('Y')
yesno('tRuE')

-- Disse skal alltid returnere false:
yesno('nEi')
yesno('No')
yesno('NO')
yesno('nO')
yesno('N')
yesno('fALsE')

Du kan angi en defaultverdi som yesno returnerer dersom den får andre inndata enn de som er nevnt over. Dersom du ikke angir en defaultverdi returnerer modulen nil for slike verdier.

-- Disse returnerer nil:
yesno('foo')
yesno({})
yesno(5)
yesno(function() return 'This is a function.' end)

-- Disse returnerer true:
yesno('foo', true)
yesno({}, true)
yesno(5, true)
yesno(function() return 'This is a function.' end, true)

-- Disse returnerer "bar":
yesno('foo', 'bar')
yesno({}, 'bar')
yesno(5, 'bar')
yesno(function() return 'This is a function.' end, 'bar')

Legg merke til at en tom streng oppfører seg på samme måte:

yesno('')        -- Returnerer nil.
yesno('', true)  -- Returnerer true.
yesno('', 'bar') -- Returnerer "bar".

Legg merke til: Selv om en tom streng vanligvis blir evaluert til false i wikitekst og til true i Lua evalueres den til nil av denne modulen.

-- Function allowing for consistent treatment of boolean-like wikitext input.
-- It works similarly to the template {{yesno}}.

return function (val, default)
	-- If your wiki uses non-ascii characters for any of "yes", "no", etc., you
	-- should replace "val:lower()" with "mw.ustring.lower(val)" in the
	-- following line.
	val = type(val) == 'string' and val:lower() or val
	if val == nil then
		return nil
	elseif val == true 
		or val == 'yes'
		or val == 'y'
		or val == 'true'
		or val == 't'
		or val == 'on'
		or val == 'ja'
		or val == 'j'
		or tonumber(val) == 1
	then
		return true
	elseif val == false
		or val == 'no'
		or val == 'n'
		or val == 'false'
		or val == 'f'
		or val == 'off'
		or val == 'nei'
		or tonumber(val) == 0
	then
		return false
	else
		return default
	end
end