Miloš Obilić

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Miloš Obilić er i henhold til et episk serbisk dikt navnet på en serbisk ridder som ved slaget ved Kosovo Polje, mellom Serbia og Det osmanske riket, drepte den osmanske sultan Murad I.

Miloš Obilić hadde dannet den hemmelige orden Sankt Georgs dragoner. Det var tolv riddere med seg selv inkludert som tilhørte denne orden. Målet var å drepe sultan Murad I.

Den 15. juni 1389 gjorde Miloš under slaget ved Kosovo sin veg inn den osmanske leiren under det påskudd å være en desertør, og da anledningen kom tvang seg mot sultanens telt og hogde hodet av denne. Miloš Obilić ble senere henrettet sammen med alle andre serbiske fanger av Murads sønn, Beyazid I. En annen kilde fra Tyrkia sier at sultan Murad I ble drept etter slaget da serbiske soldater som lot som de var døde drepte sultanen da han kom nær dem.

Hendelsen og slaget ved Kosovo i seg selv er en særdeles viktig for den serbisk nasjonale bevissthet, historie og poesi. Denne dåden ble kunngjort som Miloš Obilićs aller høyeste ønske å ofre seg for sitt folk ved å rette et slag mot tyranniet.

Slagdagen minnes på Vidovdan som i Serbia feires den 15. junijul./ 28. junigreg..