Medisinsk pedagogikk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Medisinsk pedagogikk (engelsk: Medical Education eller Health Professions Education) er et vitenskapelig fagfelt som omhandler utdannelse av medisinere (leger), og i en bredere forstand også annet helsepersonell som f.eks. sykepleiere. Det er et tverrvitenskapelig kunnskapsområde hvor man blant annet studerer undervisnings- og læringsprosesser, forutsetninger for læring og profesjonell utvikling innen medisin og beslektede fag. Medisinsk pedagogikk er et fagdidaktisk felt.

Flere universiteter i Europa tilbyr mastergrader i faget, som videreutdannelse for helsepersonell som vil inneha ledende stillinger knyttet til utdannelse av helsepersonell ved universiteter og sykehus, gjerne betegnet som Master of Health Professions Education (MHPE), Master of Medical Education (MME) eller lignende.

Mange universiteter i Europa og Nord-Amerika har egne Centre for Medical Education som både driver forskning innen feltet og tilbyr opplæring/kompetansebygging av medisinsk og helsefaglig undervisningspersonale. Eksperter innen medisinsk pedagogikk er ofte leger, annet helsepersonell eller pedagoger. De største universitetene i Norge har i dag vitenskapelige stillinger innen medisinsk- og/eller helsefaglig pedagogikk.

Association for Medical Education in Europe (AMEE) arrangerer årlige fagkonferanser innen medisinsk pedagogikk. Det finnes en lang rekke fagfellevurderte tidsskrifter som publiserer forskningen innen medisinsk- og helsefaglig pedagogikk (se under).

Uttrykket helsepedagogikk brukes i helsesammenheng på norsk i en annen betydning, knyttet til veiledning av pasienter, særlig i habiliterings- og rehabiliteringsarbeid.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Aktuelle tidsskrifter[rediger | rediger kilde]