Hopp til innhold

Medisinsk fødselsregister

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Medisinsk fødselsregister (MFR) er et sentralt helseregister som omfatter alle fødsler i Norge fra og med 1. januar 1967. Registeret har helseforskning, helseforvaltning og allmennopplysning som formål. Det skal bidra til å avklare årsaker til og konsekvenser av helseproblemer i forbindelse med svangerskap og fødsel.

MFR har siden 2002 vært en avdeling i Divisjon for epidemiologi ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Registeret er plassert i Bergen og er også tilknyttet Universitetet i Bergen gjennom Locus for registerepidemiologi.

Historie[rediger | rediger kilde]

MFR bygger på et meldeskjema som ble tatt i bruk 1. januar 1967. Med hjemmel i jordmorloven (1898) og legeloven (1927) ble det i 1966 gjennom rundskriv fra Helsedirektoratet bestemt at jordmødre og leger skulle fylle ut dette skjemaet ved enhver fødsel fra og med 16. svangerskapsuke. (12. uke fra 2001)

Daværende overlege i Helsedirektoratet Fredrik Mellbye beskrev allerede i 1967 flere av de formål som senere er nedfelt i Medisinsk fødselsregisterforskriften. Han avsluttet slik: «Staten må her legge til rette for en vitenskapelig aktivitet med en bestemt målsetting som direkte kan komme det praktiske helsearbeid til hjelp. Den tid er forbi da vi på en rekke av de medisinske områder hvor samfunnet har påtatt seg et betydelig ansvar, kan basere oss på et skjønn alene».

Oppgaver[rediger | rediger kilde]

  • Samle inn, registrere, kode, kvalitetssikre og dokumentere data
  • Publisere offisiell norsk fødselsstatistikk
  • Tilrettelegge og utlevere statistikk og data til forskere, helsepersonell, forvaltning, massemedia og andre brukere av MFR-data
  • Drive egen forskning
  • Overvåke forekomster av medfødte misdannelser og oppdage så tidlig som mulig eventuelle hyppighetsøkninger
  • Internasjonalt samarbeid og rapportering

Lovhjemmel[rediger | rediger kilde]

MFR er hjemlet i Helseregisterloven § 8 og Medisinsk fødselsregisterforskriften. I henhold til forskriften er det ikke anledning til å reservere seg mot registrering i MFR.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Autoritetsdata