Mal:Saffir–simpson-skala middels

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Saffir-Simpson orkanskala
Kategori Vindhastighet Stormflo
km/h
(m/s)
(kn)
m
(mmHg)
Fem ≥ 251
(≥ 70)
(≥ 136)
> 5,5
(< 690)
Fire 210–249
(59–69)
(114–135)
4,0–5,4
(690-708)
Tre 178–209
(50–58)
(96–113)
2,7–3,9
(709-723)
To 154–177
(43–49)
(83–95)
1,8–2,6
(724-734)
Én 119–153
(33–42)
(64–82)
1,2–1,7
(735-750)
Ekstra klassifisering
Tropisk
storm
63–118
(18–32)
(35–63)
0–0,9
(< 750)
Tropisk
lavtrykk
0–62
(0–17)
0
(755 beregnet)