Hopp til innhold

Mal:Infoboks forfatter

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Denne malen benytter {{Infoboks biografi}} som grunnlag.

Maldokumentasjon

Dette er en infoboks-mal til bruk i artikler om skribenter og forfattere.

Bruk[rediger kilde]

Denne infoboksen kan legges til ved å lime inn malen som vist under i en artikkel.

{{Infoboks forfatter
| navn      = 
| navn2     = 
| bilde     = 
| bildestørrelse = 
| bildetekst   = 
| byline     =
| ektefelle   =
| samboer    =
| pseudonym   = 
| født      = 
| fsted     = 
| død      = 
| dsted     = 
| yrke      = 
| nasjonalitet  = 
| språk     =
| periode    = 
| genre     = 
| emne      = 
| bevegelse   = 
| debutarbeid  = 
| Debuterte   =
| notable verk  =
| påvirkninger  = 
| påvirket    = 
| url      = 
| WK       =
| fotnoter    =
}}

Parametre[rediger kilde]

Note: * indikerer påkrevde felter.

Parameter Forklaring
navn * Sett inn forfatterens navn
bilde Sett inn et *.jpg bilde.
bildestørrelse Sett inn bredde på bilde. (Dersom ikke spesifisert, settes den til 200px)
bildetekst Sett inn bildetekst for bildet. Forsøk å få satt inn dato og fotograf.
byline Sett inn navn på fotograf, evt. år. «Foto:»-prefikset ligger inne automatisk
pseudonym Sett inn alle forfatternes alias (hvis dette eksisterer)
født * Fødselsdato på formen YYYY-MM-DD
fsted Sett inn fødested: by, land.
død Dødsdato på formen YYYY-MM-DD
dsted Sett inn dødssted: by, land.
beskjeftigelse Sett inn type forfatter: romanforfatter, novelleforfatter, journalist, etc.*
nasjonalitet Sett inn forfatterens nasjonalitet.
språk Sett inn språket forfatteren bruker, målform i parentes.
periode Sett inn perioden fra første til siste publikasjon
genre Sett inn alle litterære sjangre som forfatteren har skrevet i. (Skjønnlitterære forfattere)
emne Sett inn alle emne som forfatteren har skrevet i. (Faglitterære forfattere)
bevegelse Sett i den litterære bevegelse eller retning som er forbundet med, eller inkluderer forfatteren.
debutarbeid Sett inn første publiserte arbeid. Dersom dette oppgis i ulike formater, slik som debut-novelle, debut-roman etc, nevnt titlene i kursiv og skill disse med ny linje (<br />).
debuterte Tidspunkt da forfatteren utga sitt første verk.
notable verk Sett inn de viktigste arbeidene. Skill hvert av verkene med <br />.
påvirkninger Sett inn andre forfattere som påvirket denne forfatters arbeider.
påvirket Sett inn andre forfattere som ble påvirket av denne forfatters arbeider.
signatur Sett inn bilde av forfatterens signatur
url Sett inn offisiell nettside.
WK Lager en lenke til forfatterens forfatter-side på Wikikilden (Ikke ta med Forfatter:, bare det navnet som brukes på WK.)
fotnoter Sett inn diverse informasjon.

TemplateData[rediger kilde]

Dette er TemplateData-dokumentasjonen for malen, som brukes av VisualEditor og andre verktøy.

Infoboks forfatter

Infoboks til bruk i artikler om skribenter og forfattere.

Malparametre[Rediger maldata]

ParameterBeskrivelseTypeStatus
Navnnavn namn name

Sett inn forfatterens navn

tekstlinjepåkrevd
Bildebilde bilete

Sett inn et bilde.

tekstlinjevalgfri
Bildestørrelsebildestørrelse biletstorleik

Sett inn bredde på bilde. (Dersom ikke spesifisert, settes den til 200px)

tekstlinjevalgfri
Bildetekstbildetekst bilettekst

Sett inn bildetekst for bildet. Forsøk å få satt inn dato og fotograf.

tekstlinjevalgfri
Fotografbyline

Sett inn navn på fotograf, evt. år. «Foto:»-prefikset ligger inne automatisk

tekstlinjevalgfri
Pseudonympseudonym

Sett inn alle forfatternes alias (hvis dette eksisterer)

tekstlinjevalgfri
Fødselsdatofødt fødd

Fødselsdato på formen [[ISO 8601|YYYY-MM-DD]]

tekstlinjepåkrevd
Fødestedfsted fødestad

Sett inn fødested: by, land.

tekstlinjevalgfri
Dødsdatodød

Dødsdato på formen [[ISO 8601|YYYY-MM-DD]]

tekstlinjevalgfri
Dødssteddsted dødsstad

Sett inn dødssted: by, land.

tekstlinjevalgfri
Yrkeyrke

Sett inn type forfatter: romanforfatter, novelleforfatter, journalist, etc.*

tekstlinjevalgfri
Nasjonalitetnasjonalitet

Sett inn forfatterens nasjonalitet.

tekstlinjevalgfri
Språkspråk

Sett inn språket forfatteren bruker, målform i parentes.

tekstlinjevalgfri
Periodeperiode

Sett inn perioden fra første til siste publikasjon

tekstlinjevalgfri
Sjangresjangre sjanger

Sett inn alle [[litterære sjangre]] som forfatteren har skrevet i. (Skjønnlitterære forfattere)

tekstlinjevalgfri
Emneemne

Sett inn alle emne som forfatteren har skrevet i. (Faglitterære forfattere)

tekstlinjevalgfri
Bevegelsebevegelse rørsle

Sett i den litterære bevegelse eller retning som er forbundet med, eller inkluderer forfatteren.

tekstlinjevalgfri
Debutarbeiddebutarbeid

Sett inn første publiserte arbeid. Dersom dette oppgis i ulike formater, slik som debut-novelle, debut-roman etc, nevnt titlene i ''kursiv'' og skill disse med ny linje (<nowiki><br /></nowiki>).

tekstlinjevalgfri
Notable verknotable verk

Sett inn de viktigste arbeidene. Skill hvert av verkene med <nowiki><br /></nowiki>.

tekstlinjevalgfri
Påvirkningerpåvirkninger påverknad

Sett inn andre forfattere som påvirket denne forfatters arbeider.

tekstlinjevalgfri
Påvirketpåvirket påverka

Sett inn andre forfattere som ble påvirket av denne forfatters arbeider.

tekstlinjevalgfri
Signatursignatur

Sett inn bilde av forfatterens signatur

tekstlinjevalgfri
Urlurl nettstad nettside

Sett inn offisiell nettside.

tekstlinjevalgfri
WKWK

Lager en lenke til forfatterens forfatter-side på [[Wikikilden]] (Ikke ta med ''Forfatter:'', bare det navnet som brukes på WK.)

tekstlinjevalgfri
Fotnoterfotnoter fotnotar

Sett inn diverse informasjon.

tekstlinjevalgfri

Annet[rediger kilde]

 • Mal:Infobox_Writer kan brukes slik at en slipper å oversette den engelske malen og dens parametre. Infobox_Writer oversetter til Infoboks_forfatter-malen og bruker denne.