Magnitude

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Magnitude (av latin: magnum) betyr størrelsesorden og brukes i vanlig engelsk dagligtale.

I Norge brukes uttrykket av astronomer om en skala som angir stjerners absolutte lysstyrke målt på overflaten av himmellegemet (ikke styrken på det lyset som er synlig fra jorden). Lavere magnitude-verdier representerer høyere lysstyrke. Et normalt menneskeøye kan ikke se svakere lys enn om lag +6.

Eksempler på magnitude-verdier for kjente himmelobjekter

Solen -26,7
Fullmånen -12,7
Venus (på sitt lyssterkeste) -4,4
Den internasjonale romstasjonen -2
Sirius (den lyssterkeste stjernen) -1,44
Pluto +14

Slik skalaen fungerer, er Solens -26,7 om lag 400 000 ganger sterkere enn 12,7.

Autoritetsdata