Lykt

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
En lykt som drives av parafin.

Lykt er en av flere benevnelser på lyskilder. Andre navn er lanterne, lampe eller bare lys.

Fyrlykt er en mindre utgave av fyr, og er ofte utstyrt med farget glass i sektorer av lyskransen. Fargemarkeringene og en roterende skjerm som gir lyset en blinkende karakter brukes for å markere sikre og utrygge soner for skipstrafikken som bruker disse som navigasjonshjelpemiddel. I de senere år er mange fyrlykter lagt ned og enten avløst av radarreflekterende skilt med et enkelt lys over som viser farvannsnummeret eller bare lagt ned under henvisning til GPS.

Ellers brukes benevningen lykt om relativt små transportable lyskilder som fjøslykt, lommelykt, stavlykt, sykkellykt m.fl. Litt større eller spesielle utgaver fikk lett navnet lampe, selv med samme bruksområde. Lampenavnet kan i noen tilfeller være importert (kerosene-lamp blir til parafinlampe og «petromax» er lampe fordi det står preget på den.)

Lyskilden har variert fra talglys via små lyspærer til dagens LED. Energitilførselen har stort sett vært fra batterier, bortsett fra en periode med dynamodrift for sykkellys, og under annen verdenskrig også for små lommelykter som ble holdt lysende ved å klemme ned en spak gang på gang.