Lydmuren

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Et fly bryter lydmuren.
Et fly bryter lydmuren.

Lydmuren er, i dagligtale, en betegnelse på lydens hastighet i Jordens atmosfære.

Når et fly beveger seg gjennom luften dannes det trykkbølger rundt flyet. Etter hvert som flyets hastighet øker, blir det en opphopning av trykkbølger rundt flyet. Når flyets hastighet når lydens hastighet, forårsaker denne opphopningen en «mur» av luft under høyt trykk rundt flyet. Det er denne «muren» som kalles «lydmuren». Ved lydhastigheten er «muren» tilnærmet flat, men etter hvert som flyets hastighet øker blir formen på «muren» en kjegle, som blir spissere jo høyere flyets hastighet er. Kjegleformen er synlig på bildene til høyre. Det høye – og ustabile – trykket gjør at det er en stor påkjenning på flyets konstruksjon å fly i hastigheter nær lydhastigheten.

Når man sier at et fly «bryter lydmuren», betyr det at flyet akselererer fra en hastighet under lydens hastighet til en hastighet over lydens hastighet. Lydens hastighet i jordens atmosfære ved 1 bar er cirka 347 m/s. Smellet som forårsakes av fly som flyr raskere enn lyden er ikke, som mange tror, at et fly bryter lydmuren. Smellet er selve lydmuren. Lyd er variasjoner i lufttrykket, og den voldsomme økningen i lufttrykket, forårsaket av opphopningen av trykkbølger, høres som et kraftig smell. Smellet er sterkt nok til å knuse vinduer, noe mange gartnerier fikk merke, inntil det ble innført regler som for eksempel at Concorde- passasjerflyet kun fikk gå supersonisk over åpent hav og i stor høyde.

Prinsippet om «lydmuren» gjelder for øvrig ikke bare for fly i luft, men for alle objekter som beveger seg gjennom gasser. Dette kan for eksempel være et prosjektil fra et skytevåpen, eller en pisk som slås på en måte som forårsaker tuppen til å produsere en lyd.

Første gang lydmuren ble brutt i kontrollert, plan flukt av et fly, var den 14. oktober 1947. Lydhastigheten er ikke konstant, slik at en har innført et eget målesystem for flyhastigheter, Mach-skalaen, der lydhastigheten er Mach 1, og dobbel lydhastighet, Mach 2 osv. Hastigheter under Mach 1 kalles subsoniske, mens større fart er supersonisk.(son=lyd)