Hopp til innhold

Lugar

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Lugar betegner et kombinert oppholds- og soverom for mannskap eller passasjerer ombord på skip.

Passasjerlugarer[rediger | rediger kilde]

På passasjerskip var det tidligere vanlig med klassedelte lugarer, på store skip opptil 3 klasser. Standard og beliggenhet på lugarer, forpleining, fellessalonger og dekksareal ble avspeilt i klassifisering og billettpris.

Klassedelingen finnes fortsatt på mange skip, men inndelingen i 1., 2. og 3. klasse er forlatt. I tråd med tidens markedsføringsterminologi finnes det gjerne et stort tilbud av «vanlige» lugarer eller «turistklasse» og dyrere alternativer som «rederlugarer», suiter eller «business class», helt parallelt til det som tilbys på hotell.

Praksis er gjerne slik at jo høyere opp i skipet, og jo større lysflate og areal lugarene har, desto høyere er billettprisen. Utvendige lugarer er dyrere enn innvendige (uten dagslys). Lugarer med utsikt (og eventuelt privat dekksplass) tverrskips er dyrere enn tilsvarende langskips. Lugarer med 4 køyer uten koøye/ventil på dekk under vannflaten er (der de finnes) det rimeligste lugartilbudet.

Mannskapslugarer[rediger | rediger kilde]

Lugar i et krigsskip

På passasjerskip er mannskapslugarene gjennomgående plassert i mindre attraktive og salgbare deler av skipet som i de fremre seksjonene av selve skroget og i umiddelbar tilknytning til service- eller maskinrom med aktivitet store deler av døgnet og et visst støynivå.

laste- og tankskip trenger man ikke ta samme hensyn til disse faktorene, men lugarplasseringen og -størrelsen speiler ofte det enkelte besetningsmedlems plass i hierarkiet ombord på skipet. Det samme gjør antall personer som innkvarteres på hver lugar.

1950-tallet hadde tankskip fremdeles to overbygninger, én midtskips og én akterut. På disse var offiserslugarene samlet midtskips, mens mannskapslugarer (og maskinrom) var plassert akter.

På skoleskip og enkelte marinefartøyer har man gjerne felles sove-, spise- og oppholdsrom for hele mannskapet. Et slikt rom kalles banjer.