Lindan

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Lindan er en klororganisk forbindelse som har vært brukt både som insecticid i jordbruket og som farmasøytisk behandling for hodelus og skabb.

Lindan er en nervegift, som hos mennesker først og fremst påvirker nervesystemet, leveren og nyrene, og kan være kreftfremkallende.

Verdens helseorganisasjon klassifiserer lindan som «middels farlig» (Moderately Hazardous), og internasjonal handel med stoffet er underlagt restriksjoner og er regulert i henhold til Rotterdam-konvensjonen. Lindan er for tiden forbudt i over 50 land, og er under vurdering for å bli inkludert under Stockholm-konvensjonen om persistente organiske miljøgifter (POP), som ville forby produksjon og bruk av stoffet over hele verden.