Life peer

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search

Life peer (engelsk; «livstids-pair») er i Storbritannia navnet på en pair – som i Storbritannia betegner den betitlede adelen fra baron og oppover – som er utnevnt på livstid (i motsetning til arvelige titler) og dermed har sete i Overhuset. Grunnlaget for utnevnelsen av life peers er Life Peerages Act 1958. Life peers har alltid barontittel og sete i Overhuset, forutsatt at de oppfyller visse krav, som alder og britisk statsborgerskap. Selv om barontittelen til en life peer ikke er arvelig, har barn av life peers (som er født i ekteskap) samme privilegier som barn av arvelige baroner, og kan bruke tiltaleformen the Honourable. Etter en lovendring i 1999 er de fleste medlemmene av Overhuset life peers, mens antallet medlemmer med arvede titler er sterkt redusert. Life peers blir utnevnt av en rekke grunner: En stor gruppe er politikere, som blir forventet å delta regelmessig på Overhusets møter, og som blir nominert av sine partier (såkalte «working peers»). Det er også vanlig at innehavere av visse høye embeder, samt tidligere innehavere av landets høyeste embeder, blir utnevnt til peers. I tillegg blir personer utnevnt til life peers for fremragende meritter innen forskjellige områder. Disse blir ikke forventet å delta regelmessig på Overhusets møter, men kan gjøre det hvis de ønsker.