Levestandard

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Bruttonasjonalprodukt per innbygger brukes ofte til å uttrykke et lands levestandard, som er mengden av ytelser og materielle goder befolkningen har til rådighet.

Når man sammenligner levestandarden i ulike land, bør man ta hensyn til at kjøpekraften er forskjellig mellom land.

Levestandard er konsentrert om materielle goder, som befolkningens tilgang på varer og tjenester. Begrepet livskvalitet skal dekke også ikke-materielle goder.