Lenkede åpne data

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Lenkede åpne data (engelsk: «Linked Open Data», LOD) er åpne data som er gjort tilgjengelig på formater som gjør dem lesbare og tolkbare av datamaskiner.[1] Lenkede åpne data er inspirert av mange av ideene bak den semantiske veven.[2]

Lenkede åpne data bygger på følgende fire prinsipper:

  • Alle informasjons- og andre ressurser som dataene beskriver navgis med URI-er (eller rettere sagt IRI-er). Dermed får alle ting beskrevet som lenkede åpne data et unikt navn som begynner på http://[død lenke].
  • En URI (eller IRI) som navngir en ressurs kan brukes som vevadresse i en vanlig vevleser/nettleser. Dermed er det enkelt for alle å finne informasjon om alle ting som er beskrevet som lenkede åpne data.
  • Vevadressen inneholder informasjon om ressursen både på menneskelesbare og maskinlesbare formater. Dermed er det mulig for både mennesker og maskiner å gjøre nytte av lenkede åpne data. Et sentralt menneskelesbart format er HTML, mens RDF er et tilsvarende viktig maskinlesbart format for lenkede åpne data.
  • Informasjonen om en ressurs benytter URI-er (IRI-er) til å navngi andre ressurser som ressursen er knyttet til. Dermed kan mennesker og maskiner enkelt navigere rundt i informasjonen om ting som er beskrevet som lenkede åpne data.

Selv om de lenkede dataprinsippene kan brukes på lukkede (for eksempel virksomhetsinterne) data såvel som på åpne, er det i kombinasjon med åpne data at lenkede data får størst kraft.

Den semantiske veveressursen DBpedia gjør informasjon ekstrahert fra Wikipedia tilgjengelig blant annet som lenkede åpne data. DBpedia bruker for eksempel http://dbpedia.org/resource/Bergen som navn på den fysiske ressursen (stedet, byen) Bergen. Bruker man dette navnet som adresse i en vevleser blir man omdirigert automatisk til den menneskelesbare siden http://dbpedia.org/page/Bergen, som gir informasjon om Bergen på menneskelesbar form, mens et dataprogram som ber om den samme siden i stedet kan bli dirigert til den maskinlesbare siden http://dbpedia.org/page/Bergen, som inneholder samme informasjon som RDF. Programmet kan også be om informasjonen på mer spesielle semantiske formater, for eksempel gir http://dbpedia.org/data/Bergen.n3 informasjon om Bergen i RDF- serialiseringen N3 (som er en av flere måter å overføre RDF-informasjon på).

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Christian Bizer, Tom Heath og Tim Berners-Lee (2009). «Linked data-the story so far». Semantic Services, Interoperability and Web Applications: Emerging Concepts: 205-227. 
  2. ^ ««The Semantic Web», artikkel i Scientific American». Besøkt 14. juni 2010.