Åpne data

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Åpne data (engelsk: «open data») er data som er gjort fritt tilgjengelige slik at alle kan bruke og videreformidle dem uten å være begrenset av opphavsrett eller patenter. Åpne data har dermed klare paralleller til åpen kildekode og bruker mange av de samme lisensene.

Viktige kilder til åpne data er offentlige myndigheter, vitenskapsinstitusjoner og i noen tilfeller kommersielle organisasjoner. En sentral motivasjon er å oppmuntre til verdiskapning i samfunnet ved at dataene benyttes på nye måter og i nye sammenhenger. Åpne data kan gi grunnlag for ny kommersiell virksomhet, og de kan muliggjøre nye produkter og tjenester som er berikende og effektiviserende.

I Norge gir http://data.norge.no/ en oversikt over åpne norske datasett. Noen viktige internasjonale initiativer er:

Lenkede åpne data (engelsk: «Linked Open Data», LOD) vil å si gjøre åpne data tilgjengelig på formater som gjør dem lesbare og tolkbare for maskiner så vel som mennesker. Lenkede åpne data er inspirert av mange av ideene bak den semantiske veven.