Lateritt

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Produksjon av lateritt-blokker til boligbygging i India.

Lateritt er rødfarget forvitringsjord med aluminium- og jernhydroksider som hovedbestanddeler.

Lateritt består av vulkaniske bergarter, hovedsakelig av mineralene kaolinitt, goethitt, hematitt og gibbisitt. I tillegg inneholder mange lateritter kvarts. Den er utbredt i nedbørrike tropiske og subtropiske strøk.

Det er jernoksid sammen med goethitt og hematitt som gir den rødbrune fargen.

Lateritt forekommer i fuktige tropiske strøk og har ingen tydelig lagdeling. På grunn av kjemisk forvitring er de fleste silikatmineralene borte slik at jordsmonnet i stor grad består av jern og aluminium. Jernforbindelsene gjør at fargen er rødlig. Hvis plantedekket forsvinner og jordsmonnet kommer i dagen, danner det seg et hardt lag/skorpe.