Hopp til innhold

Kvenske stedsnavn (Nordreisa)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Kvenske stedsnavn i Nordreisa angir geografiske navn i Nordreisa kommune (knr 1942) i Troms, som finnes på det kvenske språket. Ettersom stedsnavn kan referere til geografiske områder av videre utstrekning enn dagens kommunegrenser, kan noen navn være innom andre kommuner også. En oppføring kan ha flere parallelnavn både på kvensk og andre språk som er brukt i området, disse har ikke alltid samme betydning på de ulike språk, selv om de skulle være dekkende for det samme stedet.

Kvenske stedsnavn[rediger | rediger kilde]

Tabellene under er utarbeidet på bakgrunn av informasjon som finnes i kvensk stedsnavndatabase og eventuelle andre kilder. De kvenske stedsnavna finnes i oppslagsform til venstre i tabellen under, og er plassert i alfabetisk rekkefølge.

A[rediger | rediger kilde]

Oppslagsform Parallellnavn Kartreferanse Lokalitetstype Terrengord Leddanalyse Annet
Aanas Anikanvaara, Anikka, Iso-Anikka (kv), Storsteet, Store Ste (no), Stuora Ánat (sa) 1734-3: 04-05/30-32 Den høgste toppen, 1024 m, i fjellområdet Anikka  Qv1935, 30: Stuora-Ānat, fn. Iso-Anikka, n. Stor-steet 
Aaraspori Navvari, Ulaunkenttä (kv), Arasborg (no) 1634-1: 00/40 Tidligere gård og område på Storslett/ Hansinkenttä Aaras/pori Ang. etterleddet -pori, jf. sam. 1. borri 'fjell med jamne skråninger på to sider', 2. 'steinrøys; kjøttkammer'  
Aasankenttä 1734-4: 01/47 Tidligere gård i Indre Storvik /Sisälahti ~ Sisäpää kenttä 'eng, voll'  Aasan/kenttä Informantene trudde forleddet Aasan-, som er gen. av Aasa, var et personnanvn.
Aataminsuanto Aatusuanto (kv), Adamstilla (no) 1734-3: 08/34 Stille i Reisaelva/Raisinjoki ved den tidligere gården Baskabukt/Paskapuas   suanto 'stille, kulp'  Aatamin/suanto Aatamin- er gen. av mannsnavnet Aatami = Adam
Aatusuanto Aataminsuanto (kv), Adamstilla (no) 1734-3: 08/34 Stille i Reisaelva/Raisinjoki ved den tidligere gården Baskabukt/Paskapuas   suanto 'stille, kulp'  Aatu/suanto Aatu (mannsnavn) bodde like ved Aatusuanto
Aavajoki Avaelva (no), Avvejohka (sa) 1733-1: 41-44/93 >41/92 > 40/90-91 > 39/89 Elv som renner fra fjellet og ut i Reisaelva/ Raisinjoki mellom Nedrefoss/Alakurkkii og Imo/Iimo joki 'elv'   Aava/joki
Aavasuanto 1733-1: 39/89 Stille i Reisaelva/Raisinjoki ved munningen av Avaelva/Aavajoki suanto 'stille, kulp'  Aava/suanto
Aavavankka Avvevággi (sa) 1733-1: 41-44/93 Dal mellom fjella der Avaelva/Aavajoki renner vankka '(elve)dal' Aava/vankka
Ahmajoki Geatkejohka (sa) 1733-1: 29-35/83-84 Elv som renner gjennom Ahmavuoma joki 'elv' Ahma/joki Forleddet Ahma- betyr 'jerv'
Ahmatieva 1734-4: 05-07/39 Høyde i sida av Båtfjellet/Venetvaara tieva 'bakke; høydedrag; haug'  Ahma/tieva Forklaringa til navnet, jf. ahma 'jerv', er at det en gang var felt en jerv her
Ahmavuoma Geatkevuopmi (sa) 1733-1: 32-36/84-87 Elvedal som Ahnmajoki renner gjennom vuoma 'vidstrakt, skogvokst dal' Ahma/vuoma Følgende fortelling er fortalt av en informant (f. 1945): Reven (eg. fjellreven), ulven og jerven hadde et veddemål om hvem av dem som kunne springe lengst... Les mer her.
Ailuokka  1734-4: 03/51 Bakke, slette, skogland eller skogkledd berg ved foten av Resvaara, i området bak Stornes/Isoniemi  luokka 'bakke' Ai/luokka
Aksuvuono Oksfjorden (no), Ákšvuotna (sa) 1734-4: 07-13/54-58 Sidefjord til Reisafjorden/ Raisinvuono mot øst vuono 'fjord' Aksu/vuono   Forleddet Aksu- kan bety 'øks'.
Aksuvuono Oksfjorden (no) 1734-4: 07-13/54-58 Bebyggelsen ved Oksfjorden/Aksuvuono vuono 'fjord' Aksu/vuono
Aksuvuononhamina Oksfjordhamn (no) 1734-4: 12/56  Grend på nordsida av Oksfjorden/Aksuvuono vuono : vuonon (gen.) 'fjord; hamina 'havn'   Aksuvuonon/hamina
Aksuvuononjoki 1734-4: 12-13/55 Kort elv som renner fra Oksfjordvannet/Aksuvuononjärvi og ut i Oksfjorden/Aksuvuono   vuono: vuonon (gen.) 'fjord'; joki 'elv' Aksuvuonon/joki 
Aksuvuononjärvi  Oksfjordvannet (no), Ákšovuonjávri (sa) 1734-4: 12-16/52-55 Navn på et vatn i dalen som begynner i østenden av Oksfjorden/Aksuvuono.   vuono : vuonon (gen.) 'fjord'; järvi 'vatn'  Aksuvuonon/järvi  Det største vatnet i Nordreisa kommune: ca 5 km langt og 1-1,5 km bredt 
Ala-Jorma 1733-1: 39/88 Stryk i Reisaelva/Raisinjoki, på nersida av Imofossen/ Iimonkurkkii   jorma 'strømsted, dypt sted i elva'  Ala-/Jorma  Forleddet Ala- betyr 'nedre'
Ala-Kehäkuppa 1734-4:05-06/38-39 Rund, ringformet fordypning i sida av Båtfjellet/Venetvaara kuppa 'søkk; grop; fordypning'  Ala-Kehä/kuppa  Ala betyr 'nedre'; kehä betyr ‘krets; ring’.
Ala-Kirkkojärvi Nedre Kjerkevatnet, Nedre Kjerkevann (no) 1733-4: 19-20/07 Tjern eller lite vatn sørøst for Bilto/Piltto på nersida av Øvre Kjerkevatn/Yli-Kirkkojärvi.   järvi ’vatn, innsjø’
Ala-Kirkkosuanto Nedre Kjerkestilla 1733-4: 20/06 Stille i Reisaelva/Raisinjoki ved gården Kjerkestilla/Kirkkosuanto, fra Nahkapuhalus og nedover til Hurikkastraumen/Hurikka suanto 'stille, kulp' Ala-Kirkko/suanto Ordet kirkko betyr 'kirke'
Ala-Lounijärvi Lounijärvi (kv), Lonivannet (no) 1734-3: 05/35 Vatn på Annebakkfjellet/ Anikanvaara järvi 'vatn, innsjø' Ala-Louni/järvi
Ala-Mellakoski 1734-3: 11/27 3 Stryk i Reisaelva mellom gårdene Hallen og Tørrfoss koski 'foss'; mella ’elvemel, bakke, skrent’ Ala-Mella/koski Dette stryket og stryket Yli-Mellakoski lenger oppe danner tilsammen Mellakoskennivat. Ved øverenden av stryket ligger stilla Mellasuanto. På vestbredden av elva er det en lang bakke, en mella
Ala-Mollissuanto 1733-1: 31/95 Stille i Reisaelva/Raisinjoki nedenfor munningen av Molliselva/Mollisjoki i Øvre Reisadal suanto 'stille, kulp' Ala-Mollis/suanto Ala betyr 'nedre'
Ala-Raisi[død lenke] Nerbygda (no) Den nedre delen av Reisadalen/Raisinvankka og grendene ved sjøen Ala-/Raisi Noen mener Ala-Raisi bare omfatter grendene ved sjøen (Imerslund 1993, 37)
Ala-Sammalouta Ala-Sammalvankka (kv), (Nedre) Kildal (no) 1734-3: 02/34 Den nedre delen av Kildalen ~ Samueldalen/Sammalouta ~ Sammalvankka fra gården Kildal/(Ala-)Sammalouta og nedover outa ’skog’ Ala-Sammal/outa Ala = nedre

Sammal = mose

Outa = skog

Ala-Sammalouta[død lenke] Sammalouta (kv), Kildal (på kartet), Kildal nedre 1734-3: 02/34 Tidligere gård i Kildalen/Sammalouta, nå delt opp i flere deler outa 'skog' Ala-Sammal/outa Ordet sammal betyr 'mose'
Ala-Sammalvankka Ala-Sammalouta (kv), (Nedre) Kildal (no) 1734-3: 02/34 Den nedre delen av Kildalen ~ Samueldalen/Sammalouta ~ Sammalvankka fra gården Kildal/(Ala-)Sammalouta og nedover vankka '(elve)dal' Ala-Sammal/vankka
Ala-Sappi Nedre Sappen, Elvestrand (no) 1734-3: 11/17 Gård nedenfor grenda Sappen/Sappi ved bredden av Reisaelva/Raisinjoki Ala betyr 'nedre'
Ala-Toornin kuoppa 1733-1: i området 30/96-97 Kulp i Reisaelva/Raisinjoki like ved Ala-Toornio kuoppa 'kulp i elv, høl’ Ala-Toornin/ kuoppa Ordet toornio betyr ‘tårn’ (Imerslund 1993, 37).
Ala-Toornio[død lenke] 1733-1: 31/97 Loddrett fjellanse i Reisadalen Ala-/Toornio Iflg. en informant er objektet to bergknauser. Stedet kan minne om et kirketårn, jf. torni 'tårn'. I nærheten er det andre navn med tilknytning til kirke: Alttari, Kirkkovaara og Kirkkosuanto
Ala-Vuoma Ner-Vuoma (no) 1734-3: 03-04/25 – 04/26 Det lavtliggende området som i 1960 ble demmet opp og nå kalles Kildalsdammen vuoma 'vidstrakt, skogvokst dal' Ala-/Vuoma Ligger nordøst for Yli-Vuoma
Ala-Vuomatakan kuoppa Mustakuoppa (kv), Svartgrubba (no) 1733-1: 34/93 Kulp i Reisaelva/Raisinjoki ved Ala-Vuomatakka vuoma 'vidstrakt, skogvokst dal'; takka ’sted på fjellet der det er godt å gå opp’; kuoppa ’kulp i elv, høl’ Ala-Vuomatakan/ kuoppa Ala betyr 'nedre'. Leddet -takan er genitiv av takka.
Ala-Vuomatakka 1733-1: 33-34/92-93 Fjellside på nersida av Yli-Vuomatakka vuoma 'vidstrakt, skogvokst dal'; takka ’sted på fjellet der det er godt å gå opp’ Ala-Vuoma/takka
Alajuntti Ner-Juntti (no) 1734-4: 01/38 Gårdsbruk i grenda Tømmernes/Timperiniemi Ala/juntti Juntti er muligens et personnavn, som siden har blitt gårdsnavn.
Alakeino 1733-1. Ikke presis. Sted i Skáidevuopmi/ Skaittivuoma. Her bruker reindriftsfolk å gå over elva med flokken keino 'sti, veg' Ala/keino Ala- betyr 'ned, nedre' 
Alakoijumaa 1734-4: I området 02/38 Del av en bjørkeskog på et nes i Reisaelva/Raisinjoki  Alakoiju/maa
Alakupanniitty 1734-3: 14/13 Slåtte mellom gården Heggemo og Reisaelva/Raisinjoki, sørøst for Sappen/Sappi.   kuppa 'liten dal; søkk i terrenget'; niitty ’(utmarks)slåtte’ Alakupan/niitty Ala betyr 'nedre'; kupan er genitiv av kuppa
Alakuppa Kärmisvankka (kv) 1734-3: 15/15 – 16/13-15   Grubbe, bekkefar fra Svartfossfjellet/Mustanivanvaara til Svartfoss/Mustaniva. kuppa 'liten dal; søkk i terrenget' Ala/kuppa Det ble slått høy til buskapen på stedet
Alakurkkii Nedrefoss (no) 1733-1: 38/90 Foss i Reisaelva/Raisinjoki mellom bergene ved Fossestua i Øvre Reisadal kurkkii 'bratt foss'  Ala/kurkkii
Alamukka 1734-3: 09/21-22 Tidligere slåtte ved gården Ali-Pahtouta, nå Nerbukta. mukka 'bukt; sving i elv' Ala/mukka Fielmaelva/Fielma gjør en sving i nærheten. Ala- betyr 'ned, nedre'.
Alanausti 1733-1: 37/92 Sted ved Reisaelva/Raisinjoki nær Naustneset/Naustiniemi. Ala/nausti Ala- 'ned, nedre'; nausti 'båthus, naust' 
Alasuanto Käyränivan alasuanto (kv) 1733-1: 25/02 Kulp/stille i øvre del av Reisaelva/Raisinjoki, nedenfor Käyräniva suanto 'kulp, stille' Ala/suanto Ala- betyr 'ned, nedre'.
Alatie 1734-3: 11/28-29 – 12/29  Veg fra nordsida av gården Solheim østover mot fjellfoten tie ’veg’ Ala/tie
Ali-Pahtouta Liland (no) 1734-3: 09-10/ 21-22 Tidligere gård, nå delt opp i flere deler (Nerbukta, Øverbukta, Fjellheim). Den lå i nerenden av elvedalen Bergskog/Pahtouta. outa ’skog’; pahta ’berg; fjellside’ Ali-Paht/outa Gården ble grunnlagt på 1800-tallet, se Hansen (1953, 256). Ali- betyr ‘ned, nedre’.
Alijyppyrä Langmyrfjellet (no) 1734-3: 16-17/15-16 Fjelltopp i nordenden av Kärmisvaara Ali/jyppyrä Forleddet Ali- betyr ‘ned, nedre’
Alijyppyrä  Pikkujyppyrä (kv), Hysingjordfjellet, Lille-Jyppern, Øver-Jyppern (no) 1734-4: 07/39-40 Den laveste toppen (738 m) på Båtfjellet/Venetvaara jyppyrä 'fjell; fjelltopp' Ali/jyppyrä Forleddet Ali- betyr 'ned, nedre'.
Allmänninki 1734-4: 10-12/38-39 Skogsområde mellom Røyelen/Roijalo og Faurisortta Ordet allmänninki i den lokale dialekten betyr 'et sted som ikke tilhørte noen, ikke engang staten' (Imerslund 1993, 39). Jf. no. allmenning.
Alttari  Alttarinkivi (kv) 1733-1: 30/97 Iflg. en informant (f. 1926) er Alttari navnet på en stein i Reisaelva/Raisinjoki, iflg. en annen er det navn på en stein i fjellveggen ved elva. Iflg. (SSR) er Alttari navnet på ei li  Det er også andre navn med tilknytning til kirke i nærheten: Kirkkovaara, Kirkkosuanto, Toornio. Alttari er vedtatt skrivemåte etter lov om stadnamn
Alttarinjoki  1733-1: 28-29/96 -> 29-30/97 Navnet på ei elv som renner ut i Reisaelva/Raisinjoki fra vest, fra fjellet Alttarinvaara joki 'elv' Alttarin/joki
Alttarinkivi  Alttari (kv) 1733-1: 30/97 Iflg. en informant (f. 1926) er Alttarinkivi navnet på en stein i Reisaelva/Raisinjoki, iflg. en annen er det navn på en stein i fjellveggen ved elva. Iflg. SSR er Alttari navnet på ei li kivi 'stein' Alttarin/kivi Det er også andre navn med tilknytning til kirke i nærheten: Kirkkovaara, Kirkkosuanto, Toornio
Alttarinkuoppa 1733-1: 30/96-97. Ikke presis Kulp i Alttarinsuanto i Reisaelva/Raisinjoki  kuoppa 'kulp' Alttarin/kuoppa
Alttarinsuanto 1733-1: 30/96-97. Ikke presis Stille parti i Reisaelva/Raisinjoki fra Alttari og oppover elva suanto 'kulp, lon, høl' Alttarin/suanto
Alttarinuitto 1733-1: 26/94 > 30/97  Bekk som renner fra sørvest og ut i Reisaelva/Raisinjoki ved Alttarinkivi  uitto 'bekk; lita sideelv' Alttarin/uitto
Alttarinvaara 1733-1. Ikke presis Fjellside i Reisadalen/Raisinvankka som Alttarinjoki renner fra vaara 'fjell' Alttarin/vaara
Ammen 1734-4: 01/49 1 Bakke, stor haug i området ved Ytre Storvik ved Reisafjorden/ Raisinvuono
Anikanjoki Lounijoki, Myllyjoki (kv), Mølnelva, Annebakkelva, Lånielva (no) 1734-3: 04-05/35-36 Elv som renner fra Øvrevatnet/ Yli-Lounijärvi via Lånivatnet/Lounijärvi og ut i Reisaelva/Raisinjoki   joki 'elv'  Anikan/joki
Anikankurkkii 1734-3: i området 04-05/33-36  Foss i Annebakkelva/Anikanjoki kurkkii 'bratt foss' Anikan/kurkkii
Anikanpakka 1634-1: 98-00/48-49 Fiskeplass i Reisafjorden/ Raisinvuono. Fjellet Anikka er et siktemerke for denne gode fiskeplassen. pakka 'fiskeplass, bakke' Anikan/pakka En informant (f. 1914) forklarte at når man fra ei bestemt retning ser Anikka dukke fram og samtidig ser Sallahusene i Bakkeby, da vet du at du er i Anikanpakka
Autoritetsdata