Hopp til innhold

Kvantisering (fysikk)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Kvantisering i kvantemekanikk er en prosedyre for å definere et kvantemekanisk system. Resultatet av kvantiseringen er at størrelser ikke lenger kan ha vilkårlige verdier, men bare spesielle verdier som avhenger av Plancks konstant. Utgangspunktet for kvantisering er som regel et klassisk system formulert med analytisk mekanikk.

Kvantisering kan deles i førstekvantisering og annenkvantisering. Førstekvantisering vil si at energi, impuls, og tid er kvantisert, mens bølgefunksjonen og felter er klassiske. Schrödingerteori og alt eldre enn den er førstekvantisert. Annenkvantisering vil si at også felter og kraftutvekslinger er kvantisert og resultatet av en annenkvantisering kalles en kvantefeltteori. Kraftutvekslinger er i annenkvantisert formalisme utveksling av virtuelle partikler. Diraclikningen, statistisk kvantemekanikk, samt all partikkelfysikk er eksempler på annenkvantiserte teorier.

Det finnes flere skjemaer for kvantisering. De vanligste er