Kvanteoptikk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Kvanteoptikk er et forskningsområde innen fysikk, som spesielt benytter og studerer kvantemekaniske egenskaper ved lys. I den klassiske fysikken er lys elektromagnetiske bølger. Ifølge kvanteteorien vises imidlertid energien av lysbølger kun i hele multipler av hv, hvor h er Plancks konstant og v er lysbølgens frekvens. En lyskvant en slik energi blir kalt et foton, og det kan i enkelte tilfeller oppføre seg mer som en partikkel enn en bølge. Innen kvanteoptikken finnes det en rekke teorier som delvis benytter seg av klassisk elektromagnetisme.