Kvadratfritt heltall

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Et kvadratfritt heltall er i matematikken et heltall som ikke er delelig med noe kvadrattall unntatt 1. Det vil si at x er kvadratfritt dersom x/n2 hvor n > 1 aldri går opp. For eksempel er 10 kvadratfritt, mens 18 ikke er det, fordi det er delelig med 9 = 32.

De minste, positive kvadratfrie talla er

1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, ...