Kunnskapsparken Helgeland

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Kunnskapsparkens logo

Kunnskapsparken Helgeland (tidligere Kunnskapsparken i Rana ) ble etablert i 2002, og startet sin drift i 2004. Kunnskapsparken jobber med å styrke Helgeland som arbeidsplass og bosted. De fungerer som motor, megler og møteplass for samarbeid mellom næringslivet og offentlig virksomhet, virkemiddelapparatet, utdanning og forskning.[1]

Kunnskapsparken mottar ikke driftstilskudd, og baserer seg på salg av tjenester og prosjektsinntekter. De arrangerer blant annet seminarer og kurs, i tillegg til at de gjennomfører prosjekter i samarbeid med private og offentlige aktører. Kunnskapsparken Helgeland er et non-profitt aksjeselskap. Selskapet består per 2013 av 8 prosjektledere med Bjørn Audun Risøy som daglig leder. De har kontor ved Campus Helgeland, kunnskapssenteret som er lokalisert i Mo i Rana.

Historie[rediger | rediger kilde]

Kunnskapsparken i Rana ble etablert i 2002, og startet sin drift i 2004 med Elise Husum som daglig leder og eneste ansatte.[2] I 2009 endret selskapet navn til Kunnskapsparken Helgeland, da de utvidet sitt markedsområde og ville være et verktøy for hele Helgeland.[3] I 2010 overtok Bjørn Audun Risøy som daglig leder, etter å ha jobbet som prosjektleder siden 2005. Siden bedriften startet opp har antall prosjektledere økt, og per 2013 er det 8 prosjektledere som jobber med over 20 prosjekter. Kunnskapsparken Helgeland er en del av det nasjonale nettverket av arenaaktører som SIVA har bygget opp de siste 10 årene. I 2012 hadde Kunnskapsparken aktivitet innenfor 8 bransjegrupper; industri, logistikk, handel/service, offentlig, helse, bibliotek/arkiv, kraft/energi og IKT.[4]

Eiere[rediger | rediger kilde]

Dette er en oversikt over deleiere i Kunnskapsparken Helgeland og deres prosentandel.

Prosjekter og samarbeid[rediger | rediger kilde]

Per 2013 jobber prosjektlederne ved Kunnskapsparken Helgeland med over 20 prosjekter av forskjellig størrelse og omfang. Noen av prosjektene de jobber med er:

Campus Helgeland[rediger | rediger kilde]

Campus Helgeland er kunnskapsenteret som ligger i Mo i Rana. Senteret ble åpnet 20. august 2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen. På senteret holder Kunnskapsparken Helgeland til sammen med et vekstmiljø, Karrieresenteret, studentsamskipnad, OPUS, universitetsbiblioteket, fylkesbiblioteket og kommunebiblioteket. Diverse studietilbud fra Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Narvik er også lokalisert på senteret.[5]

FOU-Helgeland[rediger | rediger kilde]

FOU-Helgeland er et prosjekt Kunnskapsparken Helgeland har i samarbeider med Sentrum Næringshage i Mosjøen og Sandnessjøen, og er finansiert av Nordland fylkeskommune. Målet med prosjektet er å øke FoU-aktiviteten på Helgeland ved å koble næringsliv med forsknings- og utdanningsmiljø. Kunnskapsparken Helgeland hjelper bedrifter med å komme i kontakt med aktuelle og relevante FoU-miljøer, informerer om de om finanseordninger for FoU-virksomhet og hjelper til med søknadsskriving.[6]

Karrieredag - yrkes- og utdanningsmesse[rediger | rediger kilde]

Karrieredag, yrkes- og utdanningsmesse er en messe som arrangeres en gang i året, der forskjellige bedrifter, utdanningsinstitusjon og organisasjoner deltar på for å vise hva slags tilbud som finnes på Helgeland. Målgruppen for messen er 10 klasser fra kommunene, studenter ved Polarsirkelen videregående skole, studenter fra høgskoler og andre som har tilknytting til skoler på Helgeland.[7]

Kvinnovasjon Helgeland[rediger | rediger kilde]

Selskapet for industrivekst (SIVA) står bak kvinnovasjon. Kvinnovasjon hjelper kvinner som vil utvikle seg som ledere, starte egne bedrifter ved å tilby nettverk, kompetanse og inspirasjon slik at de har muligheten til å lykkes. Et av prosjektene som inngår i satsingen kvinnovasjon Helgeland er et kompetanseprogram som blir kalt Ressursutviklingsprogram for kvinner. Prosjektet er et samarbeid mellom Kunnskapsparken Helgeland, næringshagene og inkubatorer på Helgeland. [8]

Et delprosjekt under Kvinnovasjon Helgeland er KARI-nett, som er et nettverk for kvinner i industrien. Ved utgangen av 2012 besto KARI-nett av 44 kvinner fra 18 bedrifter. KARI-nett har som mål å gjøre kvinner mer synlig som en ressurs innenfor industrien, og å være møteplass for kvinnene på tvers av bedrifter.[9]

Studiesenter Nord-Helgeland[rediger | rediger kilde]

Studiesenter Nord-Helgeland er et prosjekt som Kunnskapsparken Helgeland har i samarbeid med Torgar Næringshage (Brønnøysund), Studiesenteret Ytre Helgeland (Sandnessjøen) og Mosjøen Ressurs- og Kompetansesenter (Mosjøen). Prosjektet skal styrke samfunns- og næringsutviklingen i Helgeland ved å tilby studier og kurs, som skal hjelpe til å rekruttere, videreutvikle og beholde en kompetent arbeidskraft.[10]

Trainee - Kandidat Helgeland[rediger | rediger kilde]

Trainee-ordningen er laget for at studenter i og utenfor Helgeland skal se jobbmulighetene som finnes etter endt studie. Kunnskapsparken Helgeland tilrettelegger kompetanseprogrammene til traineene, der de jobber i en bedrift i ett år, med mulighet for fast ansettelse etterpå. Traineene får også hver sin fadder når de jobber i bedriften. Kompetanseprogrammene til traineene inneholder kurs i praktisk ledelse, styrekurs, profilanalyse, opplevelsesturer og en studietur til Brussel. Trainee-ordningen startet opp i 2010 med fire kandidater, og antallet trainees har økt hvert år. Trainee-ordningen blir finansiert av Helgeland Sparebank, Indre Helgeland Regionråd og Nordland Fylkeskommune.[11] [12]

Samarbeidspartnere[rediger | rediger kilde]

Noen av de viktigste samarbeidspartnere

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]