Kronisk astmatisk bronkitt

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Kronisk astmatisk bronkitt er en variant av kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) der astma med kronisk bronkitt er hovedfaktor. Sykdommen skiller seg ut fra andre varianter av KOLS først og fremst ved større grad av reversibilitet og bedre langtidsprognose. Grensene mellom astma, kronisk astmatisk bronkitt og øvrig KOLS er flytende.