Hopp til innhold

Kommersiell virksomhet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Kommersiell virksomhet er den type virksomhet som har profitt som formål.

Begrepet brukes ofte om fenomener som fremstilles eller presenteres populært og salgbart, f.eks om musikk, men også for eksempel om TV-kanaler som er reklamefinansierte (for eksempel TV 2), i motsetning til lisens- eller statsfinansierte allmennkringkastere som NRK.

En kommersiell aktør er en aktør som opererer i et marked for å skape fortjeneste. En kommersiell aktør kan være en offentlig eid bedrift som opererer i det private markedet, eller en privateid bedrift som tilbyr tjenester til det offentlige. Kravet til kommersiell drift er at virksomheten over tid genererer økonomisk overskudd ved produksjon, kjøp og salg av varer eller tjenester.

Til forskjell fra kommersielle virksomheter er målet for ideelle virksomheter å gå i balanse slik at de er selvfinansierende. De kalles også non-profit virksomheter.