Koherens

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Koherens betyr «sammenheng». Koherente bølger er samstemte bølger som svinger i takt.

Koherente bølger er bølger som har samme frekvens (monokromatisk) og samme fase (alle bølgemaksima i samme punkt). Eksempel på koherente bølger er laserlys.

Koherens er ikke det samme som at bølgelengden er monokromatisk. Det røde lyset kan f.eks. være monokromatisk, men likevel inkoherent, ettersom bølgene kan ha forskjellig fase. Egentlig har alle inkoherente bølger en meget smal dispersjon i fouriertransformen, men den kan likevel ikke være for smal, da lyset i så fall ville være koherent. Hvitt lys er alltid inkoherent, dels fordi bølgenes faser er ulike, dels for at hvitt lys består av stråling av mange ulike bølgelengder.

a) Bølgene har samme fase og frekvens (koherent monokromatisk)

b) Bølgene har samme frekvens, men ulike faser (monokromatisk)

c) Bølgene har ulik frekvens og ulike faser (inkoherent)