Koagulasjonsfaktor

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Koagulasjonsfaktorene er en rekke enzymer som flyter rundt i blodet som, når de aktiveres, er med på å danne et koagel. Koageldannelse er en viktig del av hemostasen (stansing av blødning etter en blodåreskade).

De fleste koagulasjonsfaktorene er proteiner som produseres i leveren. Ved sekundær hemostase vil disse faktorene aktiveres og aktivere andre faktorer og/eller andre proteiner, som for eksempel ved å omdanne protrombin til trombin. Faktorene aktiverer andre faktorer og proteiner ved protolyse, altså ved å spalte av deler av proteinet. Hos mennesket regner man med 12 slike faktorer.

Dannelse av koagel/ blodpropp[rediger | rediger kilde]

Koagulasjonssystemet er en kaskade av reaksjoner. Noen av disse reaksjonene krever fosfolipider og kalsium. To aktiveringsveier er kjent, extrinsic og instrinsic, hvorav det er det første som foregår hovedsakelig in vivo. Her initieres koagulasjonen av tissuefactor, TF, som er et transmembranprotein som uttrykkes over store deler av kroppen, blant annet epidermis, monocytter, organkapsler, GI og resp traktus, hjernen og i glomeruli. TF uttrykkes her ved endothelskade. Faktor VII sirkulerer i plasma, og kan bli aktivert til f VIIa av TF, som igjen aktiverer faktor X. Faktor Xa danner et kompleks med faktor V på overflaten av aktiverte plater, som omdanner protrombin til trombin, noe som igjen konverterer fibrin til fibrinmonomer, som polymiser og er kryssbundet av f XII for å danne en stabil blodpropp.

Trombin har en sentral rolle; det aktiver FXI, FVIII, FV og plater, noe som genererer en positiv feedbackloop. Koagulasjonsfaktorer produseres av levra. Faktor V produseres også av plater og endothelceller

For å forhindre overaktivitet av koagulasjonssystem kaskaden, finnes det naturlige inhibitorer;

  1. TF-VIIa komplekset, samt Xa blir raskt inaktivert av TFPI (tissuefaktor pathway inhibitor)
  2. Antitrombin produseres av levra, og utøver inhibitorisk aktivitet mot trombin og faktor Xa. HEPARIN; Når det binder til antitrombin får vi en markert akselerert inhibitorisk effekt av antitrombin.
  3. Protein C; er en vit K avh faktor som prod av levra. Sammen med sin co-faktor protein S, degregraderer de og inaktiverer de faktor Va og VIIIa.

Warfarin er et medikament som hemmer aktiveringen av de vitamin K avhengige koagulasjonsfaktorene II, VII, IX og X