Klassisk fysikk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Klassisk fysikk er den opprinnelige fysikken som ble utviklet av blant andre Newton, Lagrange og Hamilton. Den baserer seg utelukkende på deterministiske prinsipper i motsetning til kvantefysikken. Det er vanlig å inkludere den spesielle relativitetsteori i klassisk fysikk.

Den er ingen spesielle begrensninger i forhold til hvor de klassiske prinsipper kan anvendes, men i praksis starter en skalamessig ved atomet og molekylet som partikler betraktet og går oppover til makroskopisk og astronomisk størrelsesorden.

For beskrivelse av detaljer i atomer og interaksjonen mellom atomer i molekyler er klassisk fysikk ikke hensiktmessig. Også for beskrivelse av elektromagnetisk stråling har klassisk fysikk vist seg å ha enkelte begrensninger.

Klassisk fysikk er beskrevet gjennom følgende delområder:

Et hovedparadigme i dagens fysikk er at de fundamentale naturlover er gitt av kvantefysikken, og at klassisk teori kan utledes fra kvantemekanisk teori anvendt på en makroskopisk skala.