Kjernekraftulykke

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En kjernekraftulykke er en hendelse hvor man mister kontrollen ved et kjernekraftverk. Ulykkens omfang kan være et radioaktivt utslipp, men selv mindre hendelser som ikke påvirker driften, skal rapporteres til myndighetene. Dette kan f.eks. være at en lastebil med kjernebrensel velter, eller at en generator i kraftverket slutter å virke.

De kjernekraftulykkene som har funnet sted, har vært meget forskjellige. Dels har oppbygningen av verket vært forskjellig, og omfanget har i noen tilfeller vært enormt med blant annet store radioaktive utslipp og nedsmeltninger av hele reaktorer.

De alvorligste og mest kjente kjernekraftulykkene er:

Av disse var ulykken i Tsjernobyl den mest alvorlige og omfattende.