Kjørebok

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Kjørebok er en dokumentasjon av kjøring med f.eks. en bil, snøskuter eller andre kjøretøyer. Den viktigste grunnen til at man fører kjørebok er krav fra arbeidsgiver, eier av kjøretøy eller skattemyndighetene. Andre grunner for å føre kjørebok kan være eget regnskap og egen dokumentasjon, eller for å få kompensasjon for egne utgifter ved kjøring.

Krav fra skattemyndighetene (Norge)[rediger | rediger kilde]

En godkjent kjørebok for tjenestekjøring (bruk av privatbil i jobbsammenheng) må inneholde[1]:

  • Utgangspunktet for dagens kjøring (startadresse)
  • Hvilket firma, byggeplass, arrangement eller lignende som er besøkt
  • Formål med turen (Årsaken til besøket)
  • Hvor kjøringen avsluttes (stoppadresse)
  • Kjørelengden ifølge kilometertelleren (kilometer kan også registreres elektronisk f.eks. ved bruk av GPS)

I utgangspunktet skal likningsmyndighetene kunne sette seg i en bil, og kjøre i henhold til kjøreboken, og få samme antall kilometer.

Eier av privatbil som bruker den i eget firma trenger kjørebok for å dokumentere kravet om kompensasjon for egen kjøring. Som privatperson vil man få dekket sine utgifter fra firmaet, mens firmaet vil få fradrag for disse utgiftene i regnskapet. For de som har yrkesbil, en bil som eies av firmaet og disponeres av arbeidstaker for å utføre arbeid, og hvor firmaet dekker all bruk av bilen, er det viktig å dokumentere kjøringen. Dersom bilen benyttes privat, skal både yrkeskjøring og privatkjøring dokumenteres i kjøreboken.

For mange vil det å føre en nøyaktig kjørebok være tidkrevende og det finnes egne dataprogrammer som tilbyr elektronisk kjørebok. Disse må også føres manuelt via feks en pc, mobil eller pda. Det andre alternativet er en automatisk elektronisk kjørebok. For å oppnå automatikken er man avhengig av å installere en maskinvare (svart boks) i bilen, denne vil følge med på hvor bilen er og hvor langt den kjøres ved hjelp av GPS. Data blir sendt inn til en server, som dekoder og genererer en nøyaktig kjørebok.

Krav fra arbeidsgiver[rediger | rediger kilde]

Det blir stadig mer vanlig at arbeidsgiver ønsker kontroll med hvordan firmaets biler benyttes, og en nøyaktig ført kjørebok vil gi ledelsen en mulighet til å følge med på bilbruk og bilkostnader. Det er vanlig at kjørebøker samles inn ved jevne mellomrom, og at nærmeste overordnede signerer for godkjent bilbruk.

Krav fra kommune/fylke[rediger | rediger kilde]

Ferdsel i utmark med motorkjøretøy er strengt regulert, og det stilles krav til kjørebok for personer som får løyve til å ferdes i utmark med kjøretøy. Kjørebøkene leveres da inn etter endt sesong.

Elektronisk kjørebok[rediger | rediger kilde]

En elektronisk kjørebok er en automatisert utgave av den tradisjonelle, papirbaserte kjøreboken. Teknologien som muliggjør en automatisk elektronisk kjørebok er GPS-systemet. Ved hjelp av signaler fra GPS-satellittene vil en GPS-mottaker kunne følge med hvor og hvor langt et kjøretøy kjører, og benytte disse data til å generere en kjørebok. Enkelte systemer er offline systemer, hvor GPS mottakeren må medbringes og kobles til en PC for å kunne hente ut kjøreboken, mens andre systemer er online systemer som kommuniserer data over GSM nettverket (enten via SMS eller GPRS).

Referanser[rediger | rediger kilde]