Kertsjhalvøya

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Kart over Kertsjhalvøya.

Kertsjhalvøya (russisk: Керченский полуостров; ukrainsk: Керченський півострів; krimtatarisk: Keriç yarımadası) utgjør den østligste delen av Krim i Ukraina.

Halvøya skyter ut østover fra Krim omkring 90 kilometer, med Svartehavet i sør og Azovhavet i nord. I nordvest går den over i Syvasj, et stort område grunne bukter. I vest er halvøya knyttet til Krim via Kertsjneset (også kalt Yenikaleneset og Ak-Monaj). I øst avgrenses den av Kertsjstredet; på motsatt side av dette ligger den russiske Tamanhalvøya. Kertsjhalvøya er i nordsørlig retning om lag 50 kilometer på det bredeste og 17 kilometer på det smaleste; den har et areal på om lag 2700 til 3000 km².

Den viktigste byen på halvøya er Kertsj; andre byer er Sjtjolkine, Lenine og Bagerove.

Administrativt utgjør den større del av halvøya Lenine rajon med administrativt sentrum i Lenine, men den østligste delen rundt byen Kertsj utgjør Kertsj kommune.

På 300-tallet var halvøya del av det bosporanske rike, hvis hovedstad var Pantikapaion (dagens Kertsj).