Keiser Wuzong av Tang

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Keiser Wuzong av Tang

Keiser Wuzong av Tang, eller Tang Wuzhong (唐武宗, født 814, død 846) var den 15. keiser under Tang-dynastiet i Kina, fra 841 til 846. Ettertiden minnes ham fremfor alt for hans sterke preferanse for daoismen og hans forfølgelse av andre trosretninger.

Ved begynnelsen av hans herskertid var evnukkenes innflytelse så sterk at det i virkeligheten var de som fattet de praktiske politiske beslutninger. Flere av Wuzhongs forgjengere var blitt tatt av dage nettopp av evnukkene. Men med hjelp av sin onkel Xuanzong og av kansleren Li Deyu klarte keiser Wuzong å få overtaket og sette evnukkene på plass.

Wuzong, som selv var fanatisk i sin preferanse for daoismen, utnyttet en militær seier over uigurene vest i keiserriket til å forby deres religion, manikeismen. Etterpå fulgte han på med forfølgelser av de kristne assyrerne, og til sist tok han for seg hovedfienden, den etterhvert svært så utbredte buddhismen. Mange templer ble ødelagt og deres rikdommer ble konfiskert av keiseren, som på den måten kunne bøte på den alvorlige finansielle knipen han var havnet i. Et absolutt forbud mot den buddhistiske kult vek han likevel tilbake for; med vesentlige innskrenkelser fikk den fortsette. Zoroastrismen og manikeismen klarte han imidlertid å knuse, og den assyriske kristendommen fikk en knekk som den aldri skuller komme seg fra.

Keiser Wuzong gjorde samtidig meget for å høyne daoismens statis ved nye religionsregulativer og ved å få bygd et viktig daoistisk tempel i sitt keiserlige hoffområde, Tempelet for skuet av de udødelige.

Wuzong døde i 846 i en alder av 36 år. Hans onkel Xuanzong overtok som keiser, og noe av det første han gjorde var å innstille buddhistforfølgelsene.


Forgjenger:
 Wenzong 
Keiser av Kina (Tang-dynastiet)
(841846)
Etterfølger:
 Xuanzong