Kasino (kortspill)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search

Kasino er et populært kortspill for to til fire spillere som spilles med én kortstokk. Spillet stammer fra Italia, og er sannsynligvis en avart av det populære italienske kortspillet Scopa. Kasino har mange varianter både lokalt og nasjonalt.

Generelt[rediger | rediger kilde]

 • 1 kortstokk med 52 kort
 • Tid:
  • Oppsett: 30−60 sekunder.
  • Spill: 5−10 minutter.
 • Spillere: 2−4
 • Alder 8+
 • Vanskelighetsgrad: Enkelt – Nokså enkelt – Nokså vanskelig – Vanskelig

Målet med spillet[rediger | rediger kilde]

Målet med spillet er å oppnå flest mulig poeng i en runde, eventuelt flest poeng totalt eller flest seiere i flere runder.

Regler[rediger | rediger kilde]

En starter spillet med å dele fire kort til hver spiller, samt fire åpne kort på bordet. Dersom et av de åpne kortene er poengkort, legges de inn i kortstokken igjen, og erstattes av et nytt kort. Spillerne bruker så ett kort etter tur. Spilleren til venstre for utdeler begynner med enten å ta inn et eller (summen av) flere kort som allerede ligger på bordet, eller legge ut et kort, samt å eventuelt bygge til noe de selv har på hånden. Slik fortsetter det til neste spiller til alle er kvitt alle sine kort. Heretter deler man ut nye fire kort til hver spiller, og fortsetter spillet. Siste runde annonseres av utdeler som "sisten", slik at spillerne kan forberede seg på å ta siste stikk. Den som tar siste stikk får også de kortene som ligger igjen på bordet. Kortene som tas inn legges i egen bunke som telles opp etter poeng til slutt.

 • Alle kort med tall har pålydende verdi, unntatt
  • Ess teller 14 på hånden og 1 på bordet
  • Spar to teller 15 på hånden og 2 på bordet
  • Ruter ti teller 16 på hånden og 10 på bordet

Legger man ut et ess, spar to eller ruter ti, kan ikke disse bygges med før det er neste spillers tur.

Begreper[rediger | rediger kilde]

 • Ta – Ligger det en 8 i bordet, og en selv har 8 på hånden, kan en ta inn dette med sin 8. Sitter en med en 9 på hånden, og det ligger en 6 og 3 på bordet, kan en ta disse kortene direkte med sin 9. Finnes 2, 3 og 7 på bordet, og en har en dame på hånden, kan en ta disse kortene med sin dame.
 • Bygg – Å bygge vil si at spilleren bruker et av sine kort på hånd (f.eks en 6), legger dette oppå ett eller (summen av) flere kort allerede på bordet (f.eks en 8), og erklærer hva en bygger til (ess). En må kunne ta bygget med et kort (ess) man har på hånden. En kan ikke bygge videre på eget bygg, men kan bygge videre på andre spilleres bygg (spiller 1 bygger til 10, neste spiller har 2 og Dame på hånd, og kan da legge 2'en på 10-bygget og erklære at han bygger til Dame). En spiller kan også "stjele" en annen spillers bygg ved å ta det med riktig kort. Man kan kun ha ett bygg av gangen, men kan ta andre stikk direkte i mellomtiden. Det er dog ikke lov å legge ut et kort uten å ta noe sålenge man har et bygg. Man kan ikke bygge på en dobling.
 • Å Doble – Sitter en spiller med f.eks (4-7-7) på hånd, og det ligger en 3 i bordet, kan han først bygge til 7, ved neste tur doble med 7, og så ta bygget med siste 7. Er hånden (4-2-7) og det var en 3 og 5 i bordet, kan en først bygge til 7 med (3+4), neste runde doble med (5+2) og ta stikket tilslutt med syveren på hånden. Et bygg til ess kan dog ikke dobles med et ess fra hånden. Det er også mulig å lage et dobbelt-bygg av enkeltkort. Er det f.eks. en 6 på bordet og en selv sitter med to 6-ere, kan en legge den ene på 6-eren og "bygge" til 6. Dette bygget har verdien 6 og kan ikke tas med en dame.
 • Tabbe – Klarer en spiller å ta alle kortene som ligger på bordet får han "tabbe", som gir ett poeng. Dette markeres med å snu et av de innsamlede kortene. Får alle spillerne en tabbe, stryker hver spiller tabben.

Poengberegning[rediger | rediger kilde]

 • 2 poeng for flest spar
 • 2 poeng for ruterti (store kasino)
 • 1 poeng for sparto (lille kasino)
 • 1 poeng for hvert ess
 • 1 poeng for flest kort (utgår hvis likt antall kort)
 • 1 poeng for siste stikk

Totalt 11 poeng, samt

 • 1 poeng for hver tabbe

Taktikk[rediger | rediger kilde]

Følger en med på hvilke kort som spiller kan en beregne sannsynligheten av hvilke kort motstanderen har. F.eks. har ikke sparto blitt delt før siste runde, og en selv ikke har den, vet en at motspilleren må ha den på hånden, og en ønsker følgelig ikke at det ligger kort med summen av 15 på bordet. Har en valget mellom f.eks ruter 3 og spar 3, vil en velge å ta inn spar 3, da flest spar gir poeng.

Varianter[rediger | rediger kilde]

Det finnes flere variasjoner på reglene.

 • Smyg eller krypkasino – Variant hvor man skal unngå å ta poeng.
 • Noen spiller med en annen fordeling av poeng for kortene.
 • Noen spiller med at en kan ha flere bygg samtidig, så lenge en kan ta byggene i samme hånd.
 • Noen spiller med at en kan bygge videre på eget bygg
 • Noen spiller med at en kan bygge med poengkort direkte fra sin egen hånd
 • Ved 5 spillere deler en kun 2 kort i bordet i begynnelsen, samt at man har en "halv" runde hvor hver spiller bare får utdelt to kort, for å komme à jour, resten av spillet spilles som over. Man kan også fjerne et passende antall lave kort som ikke er spar, slik at utdelingen går opp.
 • Lokale navn finnes også, for eksempel kan spillet kalles tabbe og siste runde kalles "døgga".