Kaprolaktam

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Fysikaliska data
Densitet 1010 kg/m³
Smeltepunkt 68 °C
Flammepunkt 125 °C
Kokepunkt 136…138 °C
Damptrykk ved 20 °C 140 Pa

Kaprolaktam er et mellomprodukt ved tilvirkning av nylon, med trivialnavnet nylonsalt. Kjemisk sett er det heksametylendiaminadipat med formelen C6H11NO.

Det er et i vann lettløselig (1 kg/l ved 20 °C), hygroskopisk, fargeløst salt med molvekten 113,6 g/mol.

Helsefare[1][rediger | rediger kilde]

Noe helseskadelig ifølge forsøk med rotter, dog ikke kreftfremkallende. Innånding av damp kan gi luftveisirritasjon, svakt nerveskadende. Innånding av små mengder pulver ikke så farlig.

Nedbrytes i naturen til 80…100 % innen 31 dager.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Arbetsrapport nr 2, 2003 från Miljøstyrelsen inom Miljødepartementet i Danmark